Do finále ankety v kategorii Za profesionálně odvedený zásah se dostali díky červnové záchraně pohřešované ženy s psychickými problémy. Výrazně jim v tom pomohly termokamera a terénní čtyřkolka, kterou si pořídili z vlastních zdrojů. Při hledání s ní najeli zhruba třicet kilometrů.

Nedávno pořadatelé ankety zveřejnili průbězné výsledky, Maršovští byli na třetím místě. "Pokud by se podařilo udržet alespoň třetí místo, tak mimo věcné ceny se soutěží o finance. Ty bychom rádi použili na zdravotnické vybavení, které by se umístilo na čtyřkolku," uvedl Tadeáš Hlinka, jeden z maršovských hasičů.

Hlasovat můžete buď prostřednictvím formuláře na webové adrese adhr.cz/hlasovani-jednotky/, nebo textovou zprávou ve tvaru HASICI(mezera)JVC2 zaslanou na telefonní číslo 900 77 06. Hlasuje se do konce října.

Stručný popis zásahu - podle Facebooku maršovských hasičůZáchrana pohřešované osoby v hustém a kopcovitém lesním terénu při pátrací akci v krajně nepříznivém počasí pomocí speciální techniky z vybavení jednotky SDH obce Horní Maršov. Nalezena byla osádkou terénní čtyřkolky (po téměř třicetikilometrové terénní jízdě) jednotky SDH obce Horní Maršov a po uklidnění byla svezena k místu soustředění a předána osádce ZZS.

Podrobný popis zásahu, doplnění
V úterý 27. června 2017 byla JSDH obce Horní Maršov s ostatními složkami IZS povolána k pátrací akci v terénu. Lokalizace pohřešované ženy byla určena do prostoru hustého a kopcovitého lesního porostu v okolí Zámeckého vrchu nad trutnovskou ulicí K Bělidlu. Jednotka byla nasazena do jedné z pátracích skupin s přiděleným prostorem k vyhledávání. Část jednotky pak se speciální terénní čtyřkolkou a termokamerou k vyhledávání v oblastech dalších možných směrů.

V průběhu celé pátrací akce intenzivně pršelo a nad lokalitou řádila silná bouřka s nebezpečnými blesky. Podmínky pro nasazené pátrací skupiny tak byly extrémně nepříznivé a vysilující. Pohřešovaná žena trpící psychickými problémy se obávala svého pronásledování a před pátracími skupinami se navíc ukrývala. V žalostném psychickém stavu byla po dvouhodinovém společném zásahu složek IZS zachráněná. K této záchraně pomohl zdravotnický a psychologický přístup a nasazení členů jednotky i jejich speciální technika pořízená zcela nezvyklým způsobem.

Nákup tohoto terénního dopravního prostředku byl totiž realizován(financován) samotnými hasiči – členy JSDH obce Horní Maršov. Finanční prostředky získané různou brigádnickou činností obyvatel obce za několik předchozích let tak vlastně zajišťují výkon veřejné správy. Jedná se o zcela ojedinělou ukázku přístupu občanů naší republiky k zabezpečení chráněných zájmů. Praktický přínos pro taktické možnosti zásahu JPO a IZS je díky tomuto obětavému přístupu v širokém okolí ojedinělý.