Připraven je skutečně obsáhlý program této společenské události v režii Spolku železniční historie. Jeho součástí bude i Krkonošský parní víkend, který pořádá partnerský Klub přátel železnic Českého ráje.

„Náš Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších v úzké součinnosti s obecním úřadem tamtéž, Národním památkovým úřadem, hejtmanstvím Libereckého kraje a dalšími spolupracujícími institucemi dosáhl věru historického počinu, kdy po téměř tři a půl letém úsilí dosáhl loni v prosinci vyhlášení komplexu unikátní železniční stanice Martinice v Krkonoších kulturní památkou. Letos v květnu rozhodl definitivně o platnosti statutu památkové ochrany stanice ministr kultury Daniel Herman a zamítl všechna podaná odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí," informoval člen spolku Petr Jankele. V republice jde o první a ojedinělý případ, kdy se podařilo zachránit historický stav funkční stanice, která leží na živé trati. „Ta naše leží na trati Chlumec nad Cidlinou Trutnov v malebném kraji Podkrkonoš. K záchraně došlo doslova příslovečně za minutu dvanáct, neboť plánovaná rekonstrukce této trati měla zlikvidovat veškerý život na stanici a hlavně dodnes funkční historické mechanicko elektrické zabezpečovací zařízení na trati," dodal Petr Jankele.