Úpická radnice nechala sochu zhotovit na popud Pavla Melichara. Místní občan ji k tomu vyzval na veřejném zasedání. Část nákladů uhradila veřejná sbírka, do níž se zapojila úpická veřejnost, ale i místní podnikatelé. Autorem díky je akademický sochař Jaroslav Jelínek.

Masarykova socha se na úpické náměstí, které je po zakladateli československého státu pojmenované, vrátila po dlouhých letech. Původně tu stála mezi léty 1948 a 1953, než ji tehdejší režim nechal zlikvidovat.

Krutý osud ji přitom provází už od jejího vzniku. Původně měla být totiž na náměstí umístěná už v roce 1938, tehdy ji však lidé raději ukryli ve strachu před blížící se válkou, která později skutečně propukla. „Socha T. G. Masaryka je skvělým připomenutím a ukázkou toho, že si Úpice váží své i státní společné minulosti. Jako historikovi mi jsou Masarykovy myšlenky stále velmi blízké. Patřil k zakladatelům československého státu, je jednou z nejvýraznějších osobností republiky,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který se v Úpici zúčastnil slavnostního odhalení sochy.

V rámci oslav k soše slavnostně za doprovodu písně Ach synku, synku položili věnec také místní Sokolové. Dali tak připomenout na slavnostní chvíli, kdy zcela zaplněné náměstí v roce 1926 vítalo 1. československého prezidenta. Návštěva Tomáše Garrigue Masaryka se stala jednou z nejvýznamnějších událostí Úpicka. Státníka tehdy vítalo zcela zaplněné úpické náměstí.