Na téma Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví, zaznělo v sále Kulturního centra Střelnice dvaadvacet referátů. Mezi nimi i statě renomovaných českých odborníků, jako např. architekta Václava Girsy, Hany, Řezníčkové z Národního památkového ústavu v Praze, architekta Víta Jesenského. Téměř dvě stovky účastníků během volna navštívily Muzeum Českého ráje, prohlédly si významné památky v historickém centru, v průběhu konference v sále obdivovaly i výstavu prací zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy. V závěru, kdy účastníci nešetřili chválou nad výkonem organizátorů, jsme požádali o rozhovor předsedu SHS ČMS, starostu Královského města Slaný, Ivo Rubíka.

Jak splnila letošní konference svoje zadání a jakou měla atmosféru?
„V Turnově? Bezvadnou. Auditorium, které se pravidelně schází, se tradičně skládá ze zástupců samospráv, ale také památkářů, historiků a znalců umění. K představitelům měst se ne vždy všechno dostane a proto je důležité, když zde načerpají další vědomosti a hlavně, když dovedou vnímat to, co po staletí spojuje dochované památky, historické objekty, vzdělávání, kulturu, činnost místních spolků a podobně. Starosta, který nepodporuje své školy, spolky a tuto kulturu, není dobrým starostou. To vše tady na jednání v Turnově zaznělo. Konference se zúčastnili v malé míře i zastupitelé a architekti, potěšila i účast občanských sdružení a zazněly zde i další velice zajímavé podněty“.

Které z nich budete adresovat budoucím generacím či nadřízeným složkám?
„Dospěli jsme k názoru, že už bylo dost všelijakých reforem, a to ve vzdělávání, kultuře, nakonec i v jiných oblastech. Měli bychom daleko více stavět na vzdělání, tradicích a moudrosti našich předků a ne si všímat nepoužitelných vzorů odkudkoli. Po změnách v našem školství vyhynuly některé profese, vymírají precizní mistři a zkušení odborníci, v některých doslova přežívají poslední mohykáni, zato přibývají zbytečné instituce a to se odráží i v hospodářství. My, v menších městech společně cítíme například velké nebezpečí v umělém sjednocování škol učňovských či uměleckého školství a přetrhávání veškerých letitých vazeb. Bohužel, o tom rozhodují ministerští úředníci, kteří by měli být především odborníci. Oni ale často jen chodí do práce a k odborné a tvořivé práci jim asi chybí motivace. Osobně se ale domnívám, že odborné znalosti a motivace chybí i naší nejvyšší politické reprezentaci. To je zlé“.

Co na vás nejvíce zapůsobilo v hostitelském Turnově?
„Vedle historických památek především muzeum a šperkaři zdejší školy. Jsou zde vynikající studenti, které vedou super kantoři. Jejich díla jsem opravdu obdivoval a předběžně jsem také dojednal s ředitelkou školy výstavu jejich prací u nás ve Slaném. Jinak našim občanům určitě doporučím návštěvu tohoto zajímavého města a jeho památek, avšak to zřejmě udělá i mnoho ostatních účastníků. Tady a v okolí jsme prožili bezvadné tři dny“.

Otakar Grund