Zmíněný objekt, který stál v Nádražní ulici, měla firma JTH přestavět na obchodní centrum s nákupní galerií. Ze staré továrny Polyform však neodborným zásahem stavebníků nezbylo nic. To, že někdejší průmyslový areál zůstane zachován, přitom byla hlavní podmínka zastupitelů, kteří dali ke stavbě supermarketu souhlas.

„Smlouva města s investorem byla od počátku jen proklamací. Firma ji nebere vážně, neplní ji. Měli rekonstruovat, místo toho vše zbořili. Nereagují na výzvu ke komunikaci,“ posteskl si starosta Semil Jan Farský. Podle jeho vyjádření mají Semily a společnost JTH smlouvu, v níž se investor zavazuje zaplatit třímilionovou pokutu, pokud by porušil náležitosti vzájemné dohody.

„Nezbude nám nic jiného, než tuto pokutu na investorovi uplatnit. Je to nepříjemná situace, ale město do ní bylo vmanipulováno bez vlastního přičinění,“ poznamenal starosta. Nebyla by to první pokuta, kterou JTH dostalo. Již v předchozích měsících firmě vyměřil pokutu odbor životního prostředí, neboť načerno pálila odpad na staveništi.

Ne všichni zastupitelé však postup formou sankcí vítají. Opoziční zastupitel Stanislav Palas (ODS) například na březnovém zasedání varoval, že Semily se tím vystavují riziku arbitráže.

„Doporučuji maximální opatrnost v právních krocích, abychom nepoškodili investora a nepřekročili zdravou mez rizika,“ řekl na zastupitelstvu Palas. Starosta Farský však tyto obavy odmítá: „Porušují smlouvy, zákony a stavební řízení a my se máme bát, abychom je nerozzlobili? Pokud se dnes bojíme využít pokuty, která je ve smlouvě, tak proč jsme ji tenkrát uzavírali?,“ ptal se starosta.

Stavba od loňského prosince stojí

Celá věc může, podle jeho slov, skončit až u soudu, pokud stavební firma odmítne pokutu zaplatit. Celou věc nyní řeší právníci. Stavba je od prosince loňského roku zastavena, přestože investor požádal o její opětovné povolení. Věc však komplikuje takzvaný autorizovaný inspektor, který může vydat stavební povolení a proti jehož rozhodnutí není možnost odvolání. Tento paradox je unikem českého práva.

Nákupní areál se supermarketem, který investor před třemi roky nazval „Obchodně kulturně-společenským centrem“, bude rozdělen do dvou částí. Podle Daniela Macha z odboru investic zde vyroste velkoprodejna Lidl o rozměrech 25 krát 43 metrů.

„Objekt bude mít plochou střechu a jeho výška bude odpovídat dvoupodlažnímu objektu. Součástí areálu bude také polyfunkční dům na Vejvarově nábřeží, který přímo na obchod Lidl navazuje. Tento objekt ve tvaru písmene U bude mít rozměry 62 krát 25 metrů a podobně bude pouze přízemní s konstrukcí ve výšce dvoupodlažního objektu,“ uvádí na internetových stránkách www.semily.cz Daniel Mach.

Polyfunkční dům bude předběžně využit pro prodejny, kavárnu, případně i pro jiné využití, které je v kompetenci investora.

Tomáš Lánský