Základem bylo rozhodnutí městské rady, která zastupitelům doporučila zadat zpracování technického auditu provozování vodárenské infrastruktury. Tu pro město zajišťuje společnost Vodovody a kanalizace (VaK). Město se domnívá, že firma nepostupuje dostatečně kvalitně. Pokud audit zjistí nedostatky a VaK je neodstraní, může radnice sáhnout až k odstoupení od smlouvy, která trvá už patnáct let.

Dále navrhovaný postup počítal s iniciováním finanční kontroly v této společnosti, která by se týkala určování výše vodného a stočného, včetně jeho využívání.

Další výraznou změnou je způsob vybírání peněz za vodné a stočné. Dosud je vybírala společnost VaK, nyní by měly poplatky jít přímo na účet města.
Proč se město k razantnímu kroku rozhodlo? „Společnost Vodovody a kanalizace předložila v listopadu kalkulaci ceny vodného a stočného v nepřijatelné výši 113,72 koruny za kubík, což je cena neúnosně vysoká a ve srovnání s průměrem České republiky více než dvojnásobná. Ta je přibližně 54 korun,“ vysvětlil místostarosta Pavel Kraus.

Další návrh byl ve výši 87 korun, ale počítal se snížením nájemného za sítě o polovinu. Město dále o problému jedná, na pomoc si pozvalo právníky. Zastupitelé předložený postup odsouhlasili jednohlasně ve všech bodech.