Zastupitelé města odsouhlasili zahájení příprav na další vlnu privatizace bytů. Celkem by se mělo jednat asi o sto jednotek, které mohou změnit majitele.
Ne všichni zastupitelé s návrhem souhlasili. Finanční výbor s prodejem nesouhlasil. Zastupitelé za TOP 09 navrhli, aby byl bod z jednání stažen a došlo ke zpracování analýzy prodeje z pohledu výhodnosti pro město. Tento návrh nebyl přijat.

Další z připomínek se týkala sociální oblasti, konkrétně, zda městu zůstanou byty pro potřebné. „Radnici“ by mělo zůstat asi sto bytů. V současné době má přiděleno osm bytů ze sociálního hlediska. „V naší republice jsou i města, která prodala všechny byty, zbavila se tak korupce a nákladů na opravy,“ připomněl místostarosta Jan Bém.

Diskuze se týkala také stavu jednotlivých domů, které jsou určeny k prodeji. Většinou se jedná o starší zástavbu na Benešově nábřeží, ulicích Tylově, Sladkovského, B. Němcové, která by v následujících letech vyžadovala investice. Těm se díky privatizaci může město vyhnout. Naopak do prodeje by neměly být zařazeny nové a rekonstruované domy. Stejně jako v případě předchozích privatizací by měl mít přednost vždy stávající nájemník. Teprve pokud nebude mít zájem, může být jednotka prodána dalšími zájemci i s nájemníkem. Volné byty v domech určených k privatizaci město bude prodávat obálkovou metodou, tedy nejvyšší nabídce.

V současné době má Dvůr Králové v držení asi tři stovky bytů. Jak vyplynulo z odpovědí zástupců města, rozhodnutí o zahájení příprav ještě neznamená, že skutečně k prodeji dojde nebo že se musí prodat všechny zařazené byty.