Město i nadále finančně podporuje činnost sportovních a kulturních spolků, ačkoliv je v poměru s jinými městy jejich množství opravdu značné. Nicméně právě z „malé" koaliční menšiny se dělí pohledy nejen samotných zastupitelů, ale především pak občanů, na naplnění reálných možností.

Podivé dědictví 
i s pokutami

Současné vedení „zdědilo" rekonstruovanou budovu KC Střelnice, starost o její využití a zhruba šestimilionový každoroční deficit. A to i s vlekoucím se právním sporem se sousedy. Muselo se vyrovnat s pokutou za výstavbu dopravního terminálu u nádraží, s poněkud menší pokutou za dostavbu cyklotrasy v Dolánkách i finančními zárukami za chod některých partnerských společností. Turnov je naštěstí v dobré finanční kondici, a to i díky dlouholeté práci bývalého místostarosty Jaromíra Pekaře. Současný starosta, Tomáš Hocke, si pozici dostatečně vyzkoušel rok a půl před znovuzvolením ve chvíli, kdy ji opustila Hana Maierová. Utvrdilo ho to v nutnosti vzniku velké koalice. Cítil, že důležitá rozhodnutí s podporou jen nejtěsnější většiny radních jsou až příliš zranitelná. Velká koalice ale nevznikla. Vedení tak občas těžce prosazuje řadu, byť i pozitivních návrhů, a naráží až na ostré postoje opozice. Pro občany zavedlo přímý přenos i dostupný záznam z jednání zastupitelstev, prohlídky smluv i podkladů investic na webových stránkách. Chystá se „rozklikávací" model rozpočtu a starosta opět beseduje s občany v řadě městských obvodů. Přesto jeho odpovědi, že na mnohé potřeby lidí už nejsou peníze, tazatele neuspokojují.

„Po volbách, ve kterých Nezávislý blok zvítězil, se řešily dvě možnosti koalice. Ta první vycházela se sdružením ANO, ta druhá z té širší. Byl jsem idealista, protože ta širší se ukázala jako problém. ANO získalo ve volbách druhý největší mandát, takže jsme ji utvořili pouze s nimi. Šířku spolupráce s ostatními zástupci politických stran, které ve městě jsou, jsme se pak snažili promítnout do ustavení rad, komisí a výborů. Sám ale cítím, že usnášení zastupitelstva by mělo být většinové a ne jen pouhými čtrnácti hlasy. Takhle se mi například nepodařilo prosadit koupi budovy České spořitelny," tvrdí starosta Hocke.

Necelý rok je však podle něj na hodnocení příliš krátká doba. Podobně jako se na chod města většinou „půlí" názory městských zastupitelů, rozdělují se i názory občanů. Mnozí v minulosti varovali před nepraktickou stavbou KC Střelnice, městských parků, později zbytečně drahou rekonstrukcí některých silnic, jiní kritizovali investice do nemocnice. Dnes varují před nevhodným místem i neekonomickým provozem stavby koupaliště a zimní sportovní haly.
Přestože po léta bylo minulými zastupitelstvy vyhlášeno za prioritu řešení veškeré dopravy, problematika pozvolna ustoupila. Mnoho občanů irituje špatné parkování v sídlištích, na náměstí a v centru města, jiným tam vadí nadměrná frekvence dopravy. Trvalé stesky jsou i na průjezdy nákladních vozů a kamionů, jejich nesprávné parkování, a tím i na chabou činnost městské a státní policie. Postup starých a teď i nových zastupitelů kritizují občané v otázce využití průmyslových a rozvojových zón, reptají nad drahou pitnou vodou. Vadí jim laxnost města při obsazování zón průmyslových, nejčerstvěji i jeho stanovisko při plánování rychlostní komunikace R-35, nyní S-5.

Samostatnou otázkou je péče o městský majetek. Do budovy opuštěného kina stropem přímo teče, památná výletní restaurace Šetřilovsko chátrá přímo před očima a oba objekty se město místo opravy, snaží marně prodat.

Věří v novou dohodu o vodě

Před městem, podle starosty, leží nejsložitější problém a to dokončení reformy státní správy. Starosta doufá i v novou dohodu se členy vodohospodářského sdružení a predikci nových cen tolik kritizovaného vodného a stočného. Nejsložitější jednání čekají vedení města s občany a Libereckým krajem při tvorbě plánu rychlostní komunikace ve směru na Jičín. To vše je spojeno s územní rezervou pro budoucí obchvat města a nepřímo i se zklidněním ulic v jeho středu. „O městský majetek se musíme postarat. Ten, o který to nedokážeme, a nebo jej nepotřebujeme, musíme prodat, " tvrdí starosta Hocke.

Koho máme na radnici:

VEDENÍ MĚSTA

Starosta:
Tomáš Hocke Nezávislý blok – SNK – starosta

Místostarostové:
Petra Houšková Nezávislý blok – SNK– místostarostka, radní
Jana Svobodová Ano 2011 – místostarostka, radní

RADA MĚSTA

Karel Jiránek Nezávislý blok – SNK;
Jaroslav Knížek Ano 2011,
Eva Kordová Nezávislý blok – SNK,
Michal Kříž Ano 2011,
Hana Maierová Nezávislý blok – SNK,
František Zikuda Nezávislý blok – SNK

ZASTUPITELÉ

Zbyněk Báča Turnov potřebuje změnu,
Arnošt Černý Ano 2011,
Šárka Červinková ČSSD,
Jaromír Frič ODS,
Daniel Hodík TOP 09,
Tomáš Hudec ČSSD,
Jiří Kos Nezávislý blok – SNK,
Ivan Kunetka Turnov potřebuje změnu,
Michal Loukota TOP 09,
Jiří Mikula TOP 09
Jiří Rezler ČSSD,
Vítězslav Sekanina Svobodní,
Petr Soudský TOP 09,
Miloslav Šorejs Nezávislý blok – SNK Otakar Špetlík ODS,
Jiří Tomášek Nezávislý blok – SNK,
Tomáš Tomsa Ano 2011,
Josef Uchytil Turnov potřebuje změnu.

Rozpočet Turnova 2015

Rozpočet v Turnově :

Příjmy činí 343.649 tis. Kč, výdaje 461.743 tis. Kč. Financování v roce 2015 činí 118.094 tis. Kč (z toho zapojení poskytnutého úvěru ve výši 35 mil. Kč, vlastní prostředky na účtech k 1.1.2015 ve výši 106.600 tis. Kč a splátky již stávajících úvěrů ve výši 23.506 tis. Kč).

Největší investici Turnova v roce 2014 představuje stavba nové budovy pro Waldorfskou mateřskou školu ve výši 15.617 tis. Kč a dále náves v Mašově (rekonstrukce) ve výši 5.935 tis. Kč. V roce 2015 realizovalo město stavbu kompostárny, náklady představují 12.114 tis. Kč. Dluhové zatížení Turnova k poslednímu srpnu činilo 90.820 tis. Kč.

ÚSPĚCH: KOUPALIŠTĚ

ROZESTAVĚNÁ zimní hala pro bruslení a lední hokej je těsně před dokončením (otevře se 28. října). Před ní o něco později bude i nový bazén venkovního koupaliště (viz snímek). Stavbu obou objektů v Maškově zahradě přísně sledují zastupitelé i turnovská veřejnost.

PROBLÉM: HOTELOVKA

JAKO ŽELEZNOU KOULI na noze vláčí nyní zastupitelé problém, který jim připravili jejich předchůdci. Studenti Obchodní akademie a Hotelové školy po sloučení se školou odbornou opouštějí luxusní prostředí objektu, vybudované s podporou B. J. Horáčka (na snímku). Se špatnou dohodou vedení Libereckého kraje, turnovské radnice ani samotné školy si za rok nedokázali poradit ani ti noví.

DLUH: DOPRAVA

VJEZD z Hluboké ulice na náměstí Českého ráje je jedním z kolizních míst dopravy. Nic naplat, Turnov je od nepaměti dopravním uzlem na trase Praha-východní část Krkonoš a dokud město neobepne obchvatová komunikace, ani místní řidiči se nevyhnou pravidelným zácpám v centru a přilehlých ulicích.

ANKETA: Rozvíjí se Turnov podle vašich představ?

Anastázie Turnovcová, podnikatelka v důchodu
Jsem ráda, že se nové vedení už posunulo v řešení silnice R-35, avšak, jak ji chtějí nacpat do údolí malebné krajiny Českého ráje, to si vážně nedovedu představit. Konečně začali stavět městské koupaliště, avšak je hrozně mrňavé a to bývalé, v nádherném prostředí Dolánek, nikdy nenahradí. To špatné jsme například zažili letos v létě s pitnou vodou. Mnohokrát nám ji zastavili kvůli opravám.

Bohuslav Bradáč, majitel cukrárny
Je dobré, že se noví představitelé radnice k lidem nechovají arogantně, zajímají se o jejich potřeby a snaží se pro město něco udělat. Pustili se do stavby koupaliště v Maškově zahradě. Nepovedlo se vyřešit systém parkování především ve středu města. Taky by mě zajímalo, kolik je na náměstí na trzích poctivých zelinářů a jestli někdo kontroluje, zda tu nekupujeme zeleninu třeba z Polska?

Martina Poršová, na mateřské dovolené
S manželem máme trvalý pobyt v Turnově a přechodný v Mladé Boleslavi. Obě města stále porovnávám. Turnov se pustil do výstavby sportovního areálu v Maškově zahradě, to je dobře. Město se stále nějak vylepšuje, je hezké, uspořádané a pořád i malebné. Proto se sem vždycky těším. Nic, co by mělo negativní dopad na život lidí, mě nenapadá. Ale to může být i tím, že tu nežijeme úplně každý den.

Jiří Kohoutek, invalidní důchodce
Zaplaťpánbůh, že začala stavba koupaliště. V létě jsem přivítal kropení ulic. Jsem taky rád, že došlo ke zprovoznění restaurace na Střelnici. Na druhé straně si město nehledí čistoty mnoha zákoutí,kde se hromadí odpadky všeho druhu. Dlouhodobě je nevzhledné okolí v části toku Stebénky. Co si myslí smuteční hoste, kteří jdou do ozlučkové síně, jsem už mnohokrát nechtěně vyslechl a nebylo to nic pěkného.

Miroslava Demlová, majitelka klenotnictví
Mám ráda trhy na náměstí. Vždycky narychlo vyběhnu, nakoupím. To, co jsem zaslechla o stěhování hotelovky, mi ale připadá nešťastné řešení. Ta budova byla tenkrát pro ten účel stavěná a každá přestavba zase přijde město na velké peníze. Doprava ve středu města mě někdy rozčílí, ale jinak nevím. Pro nás podnikatele město také neudělalo nic. To je stále stejné, ať tam zatím byl kdokoliv.

Tomáš Legáth, dělník
Jsem rád, že se staví koupaliště. Jen mi připadá pro Turnov malé, budeme na něj doplácet jako na KC Střelnici. Okrajově a nekoncepčně se řeší doprava. Viděl jsem například to, jak cizí řidič autobusu vjel omylem do nově obousměrné Markovy ulice a ve strmém kopci a v silnici, kam se dva vozy nevešly, se míjel po chodníku s autem. A to ještě nebyla zima s ledem a postranními mantinely.

(gr)