Zmapovala to již loni městská policie, když monitorovala značení. Na svoje náklady zabezpečit označení ulic a veřejných prostranství ukládá městům a obcím zákon.

Některá města si přesné značení určila vyhláškami. Určují popis typu, velikosti, barvy tabulí a použitého typu písma. „Každá ulice by podle prováděcí vyhlášky měla být vždy označena na začátku a konci, a před a za křižovatkou s jinou ulicí. Majitel nemovitosti je povinen strpět připevnění tabulky s označením názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství na svém domě na náklady města. Značení nesmí být odstraněno, poškozeno nebo zakryto,” upozornil Martin Chrtek z odboru vnitřních věcí a vypočítal, že náklady na zakoupení jedné tabule včetně nápisu představují investici 550 až 700 korun podle typu.

Vždy však musí jít o kvalitní smaltovanou tabuli s červeným podkladem a bílým písmem. „Typ ozdobnější (bombírované) tabule s ohraničující bílou obálkou bude používán v centru a také ve starší zástavbě. V okrajových částech instalujeme typ bez bílé obálky,” informoval vrchlabský místostarosta Michal Vávra.

„Nástupem různých navigací a GPS systémů začínají klasické stojanové navigace ztrácet význam. Tradiční označení ulic a čísel popisných domů má přesto své opodstatnění. Budeme se tedy snažit postupně pokračovat v obnově. Nové tabule už byly instalovány především poblíž centra města,” dodal Vávra.