Radní tento záměr schválili již na svém květnovém jednání. Původně byly zvažovány tři varianty umístění tržnice, z toho dvě v prostoru Riegrova náměstí, nakonec bylo rozhodnuto o umístění u autobusového nádraží.

Na nově zřízené tržnici budou v prodeji výhradně zemědělské produkty. Prodej nebude prozatím nijak zpoplatněn ani časově omezen. To znamená, že v podstatě každý, kdo má nějaké zemědělské produkty, které by mohl nabídnout k prodeji, bude mít možnost tento nově vytvořený prostor použít, a to v kterýkoliv den v týdnu po libovolně dlouhou dobu.

„Chceme, aby místní zemědělci mohli prodávat své produkty a lidem nabídli kvalitní potraviny. Zákazník bude mít možnost výběru s jistotou původu nakupovaných produktů,“ uvedl starosta Jan Farský. Pokud by v budoucnu zájem prodávajících převýšil prostorové možnosti nově zřizované tržnice, budou provedena potřebná organizační opatření, aby bylo možné zajistit co největší účast prodávajících a co nejširší nabídku zboží pro kupující. Tržnice je pro prodávající i kupující k dispozici od tohoto týdne.