Malá slavnost, při které přebrali ocenění z rukou starostky Edity Vaňkové, se konala v knihovně Slavoj a byla součástí oslav Dnů Václava Hanky. Každý obdržel pamětní minci, list a upomínkové předměty. Z návrhů občanů vybrala rada a zastupitelé města dvě osobnosti ze světa kultury a tři zástupce sportu.

Vít Havlíček, hudebník a dirigent získal ocenění mimo jiné za organizování královédvorských koncertů se světovými premiérami skladeb předních českých skladatelů a Královédvorského adventu. Janu Růžičkovou navrhli občané za dlouholetou organizační i pěveckou činnost v pěveckém sboru Záboj. Mladé sportovce letos zastupovala střelkyně s řadou mezinárodních úspěchů, Gabriela Vognarová, která získala již jedno ocenění města v loňském roce. Cenu obdržela především za vynikající výkony na olympiádě mládeže, kde získala pro Českou republiku stříbro. Mnoha úspěchy se může chlubit také radioamatér Antonín Blaha. Tento sport nemá masovou podporu, ale ve městě má slušnou základnu. V současné době má Blaha, za 40 let činnosti, potvrzená spojení s 335 zeměmi. Vloni se Antonín Blaha stal prvním Čechem, který dokázal navázat spojení se všemi 3077 okresy USA.

Posledním z oceněných se stal trenér karate Petr Kocmánek. Pod jeho vedením ve městě vyrostlo mnoho mladých sportovců, kteří se účastní soutěží nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky jeho svěřencům dostala slavnost nečekanou tečku, když svému trenérovi předali speciální, vlastní, cenu a hromadně mu blahopřáli. Starostka Edita Vaňková pozvala oceněné i hosty na malý raut, který připravili studenti Střední školy informatiky a služeb. O hudební doprovod se postarala zpěvačka Šárka Hulíková.

(bm)