Odbor životního prostředí připravil pro občany informaci, jak nakládat s použitým olejem a tukem z kuchyně. Doporučuje v něm použitý rostlinný olej a tuk ukládat do PET lahve a odevzdat ho do sběrného dvora. „Oleje budou předány odborné firmě a využity jako alternativní obnovitelný zdroj energie,“ vysvětlila Eva Šírková z odboru životního prostředí. Městu se také podařilo získat dotaci z krajského úřadu na rozvoj systému nakládání s druhotnými surovinami se zaměřením na zvýšení efektivity třídění . Z kraje na projekt půjde 380 tisíc korun.