Město Trutnov je největším akcionářem ve společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., a to s podílem 49,15 %. A jako správný hospodář má zájem na jejím dalším rozvoji, což v tomto případě znamená budování kanalizační sítě v okrajových částech města. Z úpisu akcií za 36,6 milionu Kč je částka 22 milionů Kč pohledávkou města vůči vodárenské společnosti. Vznikla v souvislosti s výstavbou kanalizace v městských částech Babí a Voletiny. „Vloni v červnu trutnovské zastupitelstvo poskytlo vodárenské společnosti půjčku na dofinancování těchto dotačních akcí. Celková výše zápůjčky byla 29,1 milionu Kč. Část zápůjčky ve výši 22 milionu Kč bude upsána formou akcií, zbývající část ve výši 7,1 milionu Kč nám již VAK splatil a nyní je použijeme také na úpis části akcií. Dalších 7,5 milionů jde z rozpočtu města. Celkem tedy získáme akcie v hodnotě 36,6 milionu Kč,“ vysvětluje Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Svůj podíl chce město v této strategické společnosti udržet, případně i navýšit. „Máme zájem udržet kontrolu nad touto významnou společností a jejím prostřednictvím mít vliv nejen na technickou infrastrukturu, ale i například na cenotvorbu vodného a stočného. Úpis akcií je jedinou možností, jak z rozpočtů samospráv přispět na investice do rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě. Děkuji všem zastupitelům, kteří podpořili nákup nových akcií. Tímto směrem bychom se chtěli i v následujících letech ubírat,“ říká trutnovský starosta. Město hodlá stejným způsobem postupovat i v případě kanalizace ve Lhotě u Trutnova, jejíž výstavba se nyní připravuje.