Při sestavování rozpočtu na rok 2015 museli turnovští radní dát stranou 5 milionů korun. Nejdou přitom do rezervy, ale na vrácení společnosti Kamax. Té totiž městský úřad vyměřil povinný odvod za zábor zemědělské půdy. Jde o lokalitu v průmyslové zóně Vesecko, kde Kamax buduje nový závod. Areál má podle stavební dokumentace zabrat 103 592 metrů čtverečních plochy a to jak pro vlastní výrobní haly, tak i příjezdové komunikace a parkoviště. Ačkoliv jde o průmyslovou zónu, byly dotčené pozemky předtím užívány jako pole a v katastru nemovitostí byly vedeny jako orná půda. Za její trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu měl Kamax zaplatit skoro 51 milionů korun. Z toho 45,5 milionu šlo do státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí a městu Turnovu pak 5 milionů. Kamax zaplatil, ale pak se obrátil na soud.

„Soud sice konstatoval, že částka za zábor orné půdy byla stanovena dobře, ale zároveň řekl, že při tom řízení došlo k procesním chybám, takže se musí peníze Kamaxu vrátit."

Tomáš Hocke, starosta

„Případ se táhne už od roku 2012," říká starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislí). „Kamax začal rozporovat to, že částka byla špatně spočítána. Tvrdí, že stavbou zabrali menší část orné půdy, než kolik náš stavební úřad spočítal."

Stížnost šla postupně od krajského soudu v Hradci Králové až k Nejvyššímu správnímu soudu. „Bohužel to dopadlo tak, že soud sice konstatoval, že částka za zábor půdy byla stanovena dobře a že dotčené pozemky byly stavbou skutečně zasaženy, ale při tom řízení došlo podle soudu k procesním chybám, takže Kamaxu musíme peníze vrátit," popisuje starosta Hocke.

Nejvyšší správní soud dal Kamaxu za pravdu v tom, že firma neměla možnost se vyjádřit k podkladům před samotným vydáním rozhodnutí. To je podle soudkyně Barbary Pořízkové v rozporu s Listinou práv a svobod. „Povinnost správního orgánu je umožnit účastníku řízení vyjádřit se ke všem podkladům před vydáním rozhodnutí. Není možné to obejít obecným poučením o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí kdykoliv v průběhu řízení," uvedla Pořízková.

Případ řešil i krajský úřad. „Kraj napadené rozhodnutí, ve kterém bylo rozhodováno o výši odvodů za zábor zemědělské půdy, z důvodu procesního pochybení Městského úřadu Turnov zrušil, a věc mu vrátil zpátky k novému projednání," uvedl mluvčí kraje Jiří Langer. Stavební úřad tak musí provést celé řízení od začátku.

„Těžko říct, jestli v tom neustálém odvolávání ze strany Kamaxu není nějaký kalkul, protože zrovna dnes má Senát jednat o novele zákona o zemědělské půdě, která by zmírnila poplatky pro průmyslové zóny a zcela pak zrušila odvody za stavbu parkovišť, logistických či nákupní center nebo letišť. Což je proti duchu ochrany přírody i proti proklamacím vlády, že ochranu půdy naopak posílí," uvádí autorka petice Půda pro naše děti Michaela Trněná. Pokud by novela prošla, firmy jako Kamax by za zábor orné půdy neplatily nic nebo jen zlomek dosavadní ceny. Podle právníka Kamaxu Daniela Novotného ale firma zpochybňuje, že pozemky byly ornou půdou, když v územním plánu Turnova byly vedeny jako průmyslová plocha v ustanovené průmyslové zóně. I když tuto námitku uvedl Kamax i ve své žalobě, Nejvyšší správní soud se jí nezabýval.

Proti Kamaxu vystupuje i řada obyvatel Turnova. Bojí se, že nová šroubárna zhorší ovzduší v okolí a přinese zvýšenou kamionovou dopravu. Své připomínky k plánovanému provozu sepsalo i město Turnov. Ministerstvo životního prostředí je má posoudit do konce února, pak přijde na řadu veřejné projednání.