Zatím se konalo první setkání zájemců o projekt, kde zástupci společnosti EDUin představili výsledky ankety mezi občany a hlavní záměry.

Pracovní skupina se poprvé k této koncepci sejde dnes, v úterý v 16 hodin, v zasedací místnosti městského úřadu. „Pokud se zajímáte o problematiku vzdělávání a máte zájem se zapojit do přípravy koncepce, můžete se setkání také zúčastnit," pozvala Sylvie Pýchová, koordinátorka akce. Na setkání se účastníci budou zabývat analýzou současného stavu vzdělávání ve Dvoře s použitím výsledků dotazníkového šetření.

„Z něj vyplynula největší spokojenost s nabídkou základních škol, naopak jako nedostačují byl označen počet mateřských škol. Dotazovaným tu chybí alternativní školy a školky, nedostačující je také nabídka učňovských oborů . Nabídka i kvalita volnočasového a dalšího vzdělávání je hodnocena opět vesměs kladně. I přes celkově dobré hodnocení kurzů vidí respondenti rezervy v oblastech, jakými je například sport či odborná tematika," přiblížila některé z výsledků Sylvie Pýchová. Další setkání se uskuteční v březnu a dubnu.