Koncem ledna byly zahájeny práce v Rývových sadech. Na stromech byly provedeny zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy a u některých jedinců byly instalovány bezpečnostní vazby. Práce trvaly asi měsíc, ukončilo je pokácení tří nebezpečných stromů. V závislosti na počasí bude proveden konečný úklid.
Ošetřování stromů bude pokračovat na městských hřbitovech a v Maškově zahradě. Práce v těchto lokalitách mají začít v průběhu dubna až května.

Už tento měsíc zahájí odborníci úpravy Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici. Stejně tak v březnu začíná rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově.
Další akcí, která má spojitost se zelení, je revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem. Práce byly zahájeny začátkem února. V souladu s projektem došlo k vykácení některých stromů a k výřezu náletů. V současné době se odtěžuje z vodních nádrží sediment a po odtěžení budou zahájeny práce na rekonstrukci hrází.

Zatím pouze v přípravě je velký projekt rekonstrukce zeleně na ulici 5. května. Projekt řeší území od náměstí až po budoucí novou křižovatku na Hruštici. Do rekonstrukce zeleně je zařazeno i řešení aleje kulových javorů v první části ulice od náměstí po křižovatku s ulicí Husovou.

Celkově je naplánováno ke kácení 57 stromů, které nevyhovují zdravotním stavem, jsou překážkou pro rekonstrukci ulice 5. května nebo svojí sadovnickou a estetickou podobou nesplňují požadavky. Projekt zároveň řeší zeleň jako významný prvek podél komunikace, která slouží jako vstup do města. K výsadbě je celkem navrženo 180 stromů. Další plochy jsou určeny pro výsadbu keřů a trvalek.

Na realizaci zeleně zpracuje město žádost o poskytnutí finančních prostředků z programu životního prostření. Podání žádosti proběhne ke konci letošního roku, vlastní realizace se předpokládá na podzim roku 2011.