Celkové náklady na realizaci druhé etapy činí zhruba 41,5 milionů korun. „Systém hodnocení je náročný a následné doplnění žádosti ho ještě prodlužuje. Výsledek se tak dá očekávat nejdříve v září tohoto roku, protože podle posledních informací zasedne monitorovací výbor v srpnu,“ podotkl Martin Féna, referent odboru správy majetku z turnovské radnice, a pokračoval: „Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, může město získat maximálně 92,5 procenta z částky, tedy 38 milionů korun. Příspěvek města na projekt bude pak činit minimálně 3,5 milionu. Budeme se snažit dosáhnout na dotaci v maximální výši.“
V rámci projektu bude revitalizována část výpravní budovy železničního nádraží, aby se vytvořilo nejnutnější zázemí pro cestující i přepravce. Bude plnit funkci informačního a odbavovacího centra pro veřejnost využívající železniční a autobusovou dopravu ve městě.

Projekt je součástí komplexního investičního záměru, jehož cílem je vytvořit integrovaný uzel veřejné dopravy v Turnově. Na jednom místě tak bude umožněn přestup mezi individuální a veřejnou dopravou (autobusovou a železniční) pro občany i návštěvníky města.

V současnosti byla zahájena první etapa výstavby. „Budeme instalovat informační billboard, probíhají přípravné vytyčovací zaměřovací práce a zhotovitel zajišťuje realizační dokumentaci,“ dodal Féna. Vlastní stavební činnost bude zahájena na přelomu června a července.