„Žádáme proto občany, aby v případě zjištění výskytu potkanů na veřejných prostranstvích, poblíž kanalizace či popelnic, předali informaci Technickým službám,“ říká Radek Ilchmann z TS Žacléř.

Deratizace zahrnuje soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů.

„Ohrožení zdraví, vyplývající z přítomnosti potkanů, krys a myší je zcela reálné. Tyto druhy mohou přenášet původce onemocnění, jakými jsou například mor, tyf, paratyf, Weilova žloutenka a leptospiróza,“ doplnil Radek Ilchmann.

Jednotlivé zásahy se provádějí kladením požerových nástrah do speciálních deratizačních krmítek. Nástraha je tím částečně chráněna před domácími zvířaty a dětmi.

Deratizaci je vhodné provádět preventivně minimálně 2x ročně, na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (období, kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do objektů). V rámci ukončení deratizačního zásahu jsou odstraněny zbylé nástrahy a nalezení uhynulí hlodavci.