Deníku to sdělil tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák. "Věc byla odložena. Z úředního záznamu, který jsme měli k dispozici od hygienické stanice, nelze dostatečně určitě prokázat, že popsané jednání pana Václava Klause bylo přestupkem. Hygiena našemu úřadu odmítla s odkazem na ochranu osobních údajů poskytnout zvukový záznam z epidemiologického šetření, na který se odvolává, a jiné důkazy nejsou," vysvětlil Pavel Řehák.

Václavu Klausovi hrozila pokuta do 20 tisíc korun. "Hygienická stanice hlavního města Prahy nám v březnu zaslala podnět ke spáchání přestupku panem Václavem Klausem starším. K přestupku mělo dojít tak, že v únoru vycestoval z Prahy, překročil hranice uzavřeného okresu a jel do svého bytu v Černém Dole," upřesnil tajemník Městského úřadu ve Vrchlabí Pavel Řehák.

Podle mluvčího Institutu Václava Klause Petra Macinky bývalý prezident neudělal nic špatně. Než vyrazil do svého horského apartmánu v Krkonoších, zjišťoval u policie, za jakých podmínek se smí do Černého Dolu vydat. Dozvěděl se, že musí mít s sebou výpis z katastru, že mu byt patří. Podle mluvčího kvůli tomu cestu o týden odložil, aby si dokumenty stihl opatřit.

"Při vjezdu na území okresu Trutnov byl dokonce kontrolován policejní hlídkou, která zmiňované dokumenty na místě prověřila," uvedl Macinka.