K vidění bude třeba ražení mincí, paličkování, výroba šperků, plstění vlny, enkaustika neboli malování horkým voskem. „Nebude chybět ani separé pro mladší návštěvníky, Dětská scéna za muzeem nabídne loutkoherecké představení Téměř divadelní společnosti, žonglérský kurz i tvůrčí dílny Bezinek a Bosorek. Zábavní společnost Al Rašíd přiveze kolotoč, tureckou střelnici a speciální hlavotoč," doplnila další z pracovnic muzea, Vendula Pospíšilová.

„Hudební program na hlavní scéně ráno zahájí Mladý týnišťstý Big Band, závěr na přání lidí necháváme tradičně beze změn, tedy kapelu Koneckonců a ohňostroj," doplnila Fiedlerová. Mezi tím se představí například atraktivní houslové Trio Inflagranti, středověká hudba Arcus a Ivan Mládek s Banjo Bandem.

Den lidových řemesel má až na výjimky vstupné zdarma. Ale jedna z nich nastává právě letos, takže každý příchozí musí počítat s padesátikorunovým poplatkem. „V minulých dvou letech se mi podařilo sehnat finanční prostředky z projektu přeshraniční spolupráce, takže nebylo třeba vstupné, byť symbolické, vybírat. Na další roky se pokoušíme o něco podobného, letos se však vybírat bude. Za celodenní program je to ale částka opravdu velmi nízká," řekl starosta Miroslav Vlasák.

„V porovnání s jinými akcemi podobného rozsahu v regionu je padesátikoruna symbolická. Náklady na uspořádání dne řemesel převyšují 300 tisíc korun a vybrané vstupné je pomocí pro pokrytí alespoň části vynaložených finančních prostředků," doplnila jedna z organizátorek, Eva Rennerová.