Našla místo v budově Základní školy speciální v Nádražní ulici a otevře pravidelně dvakrát do měsíce. Vždy první pondělí a třetí čtvrtek, od 8 do 12 a od 12 do 17 hodin.

„Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy patří mezi odborná pracoviště spadající do sítě zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.. Zabývá se poskytováním odborné pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci či osobní krizi. Pomáhá řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití, poskytuje odbornou psychologickou a sociálně právní pomoc," vysvětluje Radka Andrlová, vedoucí odboru sociálních věcí při MěÚ Semily.

V rámci kraje má poradna pobočky v Turnově a Jilemnici. V okolí Semily sociální služba tohoto typu řadu let chyběla. I když se o ní v rámci komunitního plánování mluvilo, pro nedostatek finančních prostředků a chybějících prostor byla pokládána za těžko realizovatelnou.

„Službu zřizuje a provozuje Liberecký kraj ve spolupráci s městem Semily. Dnešní doba je poznamenána řadou problémů v oblasti komunikace a vztahů mezi lidmi, přiblížení této služby občanům našeho regionu vítáme," sdělila Lena Mlejnková, místostarostka města Semily. Jak konstatovala, velký podíl na uskutečnění záměru má ředitelka ZŠ speciální Iva Vaňátková, která projevila vstřícnost při hledání prostor a zázemí pro poradnu.

(rc, jm)