Projekt Ideal začal vloni v létě a potrvá dva roky. Je zaměřen na využití tvůrčího kreslení jako způsobu vzdělávání dospělých a je prováděn v rámci grantového titulu Grundtvig. „Podílí se na něm sedm partnerů z různých organizací celé Evropské unie s cílem šířit kreativní metody kreslení demokratickou formu mezinárodního dialogu,“ stojí v projektu.

Používají se metody, které se osvědčily ve Velké Británii v kampani The Campaign for Drawing. Kreslení je v ní pojato jako cílené vytvoření v podstatě jakékoliv grafické stopy. „Projekt bude pro nás letos vrcholit projektovým setkáním v Kohoutově na konci srpna. Přijedou partneři z Velké Británie, Irska, Portugalska, Německa a Maďarska,“ prozradila Jarmila Tyrnerová. Součástí setkání v Čechách bude workshop na Kuksu. Ten je součástí doprovodného programu festivalu Theatrum Kuks. „Proběhne ve čtvrtek 26. srpna od 14. 30 do 16 hodin před Hospitálem. Bude inspirován Braunovými sochami Ctností a Neřestí, ponese název Hlína v pohybu emocí. Účastníci budou příznivci Keramického studia a workshop povedou lektoři Studia.

Od letošního roku pořádá keramická škola projekt Mezníky v krajině k výročí 350. let od narození F. A. Šporka. Cílem je hledání možností, jak navázat v současnosti na staletou péči o českou kulturní krajinu. Účastníci už měli možnost vyslechnout přednášky o začleňování plastik do volné přírody z pohledu výtvarníka i architekta. V praktické části dvaadvacet keramiků zkoušelo vytvořit mezníky a venkovní plastiky. Projekt bude pokračovat další dva roky.