Poprvé ve své funkci se přijel podívat do nejvyšších českých hor ministr životního prostředí Richard Brabec. Krkonoše spadají do ministrovy gesce, a tak není divu, že se zajímal například o stav lesů, které se vzpamatovávají z imisní kalamity v osmdesátých letech. Navštívil v doprovodu zástupců Správy Krkonošského národního parku okolí Strážného.

Lesy se postupně uzdravují z nemoci

„Cílem managementu je postupné přibližování k přírodě blízkému stavu, stabilizace porostů, zvýšení druhové a věkové rozrůzněnosti a postupné snižování nutnosti lidských zásahů v porostech," vysvětlil cíle práce ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Připomněl, že stabilizace lesů probíhá v Krkonošském národním parku rovněž díky podpoře Operačního programu životního prostředí. Projekt „Stabilizace významných lesních ekosystémů KRNAP" v minulých letech získal finanční podporu ve výši 82 milionů korun.

Ministr Richard Brabec se ve Vrchlabí též setkal s ředitelem polské strany parku (Karkonoskiego Parku Narodowego) Andrzejem Rajem a dostal informace o každodenní spolupráci mezi oběma národními parky. Zavítal také do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek.

„Projekt Krtek je pěkným příkladem využití evropské dotace a jsem rád, že se jej Správě KRNAP podařilo zrealizovat a nabídnout tak návštěvníkům i obyvatelům Krkonoš krásné místo k poznávání i vzdělávání," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Setkání s ministrem si nenechali ujít ani starostové obcí z regionu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Diskutovali s ním o současném i budoucím zájmu z hlediska podpory rozvoje obcí z evropských dotačních programů. Hovořilo se o nedávno schválené dotaci na výstavbu čistírny odpadních v Jablonci nad Jizerou. Zajistit povodňovou ochranu a podpořit preventivní protipovodňová opatření z prostředků EU v následujícím programovacím období je cílem ministerstva.

Je důležité společně si naslouchat

„Během své návštěvy jsem se zástupci parku i regionu hovořil i o překážkách, kterým musí čelit při své práci a jakým způsobem může můj úřad pomoci při překonávání těchto problémů. Potěšila mne prezentace spolupráce správy parku a obcí na integrované strategii rozvoje zdejšího regionu. Jsem rád, že jsem viděl, jak společná komunikace a spolupráce v regionu mezi ochranáři i místními lidmi může opravdu fungovat, když se sejdou lidé, kteří si navzájem naslouchají," uzavřel krátkou návštěvu Krkonoš ministr životního prostředí Richard Brabec.

 (njt)