O louku pečuje Jiří Franc z Janských Lázní už deset let. Navázal na rodinnou tradici.

Péče o louku patří 
k příjemné relaxaci

„Vystudoval jsem lesní inženýrství, pocházím ze zemědělské rodiny, takže mám k přírodě vztah," říká pedagog. Pobyt na chatě a péči o louku považuje za velkou relaxaci. „Jsem soutěžní tip, myšlenka se mi líbila, tak jsem louku nominoval. Květy, bzukot hmyzu, známé i neznámé vůně a zdánlivý chaos druhově pestré louky miluji, a to je také důvod, proč jsem se do tohoto klání přihlásil s kouskem půdy, o který se společně s dalšími členy rodiny starám," doplnil k dřívějším důvodům nominace Jiří Franc.

Plocha louky je zhruba půl hektaru. Část, která je udržována kosením, je druhově velmi pestrá. Na zbývající ploše se dříve chovaly ovce. „Dříve tam byly jen kopřivy, ale tím, jak jsme začali sekat, situace se postupně vylepšuje," konstatoval hospodář.

Louku seká dvakrát ročně zásadně kosou. „Máme pár králíků, takže odbyt je. Všechno spotřebujeme," smál se Jiří Franc. Rozkvetlou louku si se zájmem detailně prohlíželi a fotili Radek Drahný a Andrea Svobodová ze Správy KRNAP, kteří přišli vítězi za péči o louku poděkovat.

Pestrost květin i travin láká motýly

Druhová skladba louky je opravdu rozmanitá. Kromě laikům blízkých zvonků, kopretin, pryskyřníků a například mateřídoušky, je tu třeba kozí brada východní, nebo bradáček vejčitý, patřící do čeledi orchidejí, z trav je k vidění třeba srha říznačka, ovsíky, třeslice prostřední. Když na louce voní květiny, slétají se motýli. Například perleťovci, druhy baboček, černokřídlec a další.

Soutěž Miss louka pokračuje. Přihlášky může zaslat vlastník, hospodář či kolemjdoucí. Lidé by měli uvést místní název louky (případně její zákres v mapě), slovní popis lokality, své jméno a příjmení, adresu, kontaktní telefon nebo e-mail a popis louky.