Modro zlatý ornament malovali podle šablon děti ze základní školy po celém obvodu zdiva v kapli svatého Floriana v Kocbeřích. I tak vypadaly některé školní hodiny v průběhu roku. Pracovní název akce ,,Oživme naši kapli pro společná setkávání" školáci zdárně zakončili tento týden.

Zájem o kapli

Ředitelka školy Sofie Hladíková vysvětlila: "Žáci se v ročním projektu zabývali historií objektu i v širším kontextu s vývojem obce. Zamýšleli se, jak svými silami zvelebit kapli, kde pravidelně vystupují na adventních koncertech."

Na projektu spolupracovala se školou i umělkyně Dana Gregová z nedalekého Kohoutova. Ta práci popisuje: ,,Brala jsem si s sebou do kaple pěti členné skupinky a malovala s nimi. Zabývali jsme se i dřevěnými detaily oltáře, který zůstal z původní výzdoby jediný. Dětem se to moc líbilo."

"Díky obci a místním soukromým firmám je kaple vybílená. A nad úrovní, původně zakrytého pískovcového obložení, malovali žáci pomocí šablon ornament. Součástí projektu bylo i natření střechy a vchodových dveří. To samozřejmě zajistili dospělí," dodala ředitelka Hladíková. Na obnově kaple se děti podílely v rámci projektu Škola pro udržitelný život, který probíhá v Česku, Polsku i ve Velké Británii. Jeho cílem je zapojit veřejnost do konkrétních akcí. Ty směřují ke zlepšování životního prostředí. Hlavní podměty k aktivitám vydávají právě školy.

Jsme spokojení

Tento týden proběhlo slavnostní zakončení projektu, kde žáci se svou prací seznámili veřejnost a k tomu zahrál i královédvorský písničkář Filip Pýcha.

"Jsme rádi za podporu 35 tisíc korun od Nadace partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER, protože díky těmto aktivitám posilujeme i v dětech vztah k místu, kde žijí. A přiměřeným způsobem jim ukazujeme možnost, jak ovlivňovat dění kolem nás," dodává ředitelka školy.

Zdeňka Kousalová