Zastupitelé Hostinného schválili v pondělí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na objekt bývalého zámku a přilehlého dvora (Maierhofu) se společností Coop Development. Město marně hledalo zájemce na využití Labského mlýna třicet let. Teď zchátralou budovu konečně prodá.

Vizualizace lokality Dobrá mysl pro výstavbu rodinných domků v Hostinném.
Hostinné chce stavět nové byty, prodávat pozemky, budovat kulturní centrum

„Coop Development je společnost, která organizuje družstevní výstavbu po celé České republice. Do Hostinného jsme se dostali díky aktivitě Zachraň dům ve spolupráci s architektem Jiřím Kučerou. Na projektu pracujeme ve spolupráci s vedením města od roku 2021. Lokalita je zajímavá tím, že jde o centrum města a naším projektem chceme zkvalitnit celý architektonicko-urbanistický ráz místa. Počítáme také s občanskou vybaveností, která bude součástí,“ řekla Deníku Anna Ježková ze společnosti Coop Development. Ta staví družstevní byty v Liberci nebo Brandýse nad Labem, hotové má projekty v Pardubicích, Plzni nebo Praze.

V Hostinném bude jejich záměr podléhat schválení památkářů. Město navíc chce zachovat rodný dům vynálezce hlubotisku Karla Klíče, který bývalému zámku přiléhá. Bude proto stavebně oddělen, aby mohl být zámek prodán jako samostatný objekt.

Poté bude uzavřena kupní smlouva na prodej zámku a dvora. „Protože se jedná o bývalé budovy areálu zámku a přilehlého dvora, které jsou památkově chráněné znamená to, že celý architektonický záměr bude podléhat schválení památkářů a může to mít dopady jak do jeho rozsahu, tak v jakém čase budou byty realizovány. My máme v tuto chvíli pouze záměr, který město schválilo a teď budou mít slovo památkáři. Nechceme proto zatím specifikovat typ architektury, ani počet bytů. Na projektu pracujeme s vedením města, protože naším záměrem je postavit družstevní byty tak, aby se město mohlo rozrůstat. Třetinu bytů chceme nabídnout obyvatelům města, za cenových podmínek daných v čase realizace,“ uvedla Anna Ježková.

Velká poptávka po bydlení

Podle informací, které byly zveřejněny na pondělním zastupitelstvu v Hostinném, by mělo vzniknout ve stávajícím objektu Labského mlýna a Maierhofu minimálně 72 družstevních bytů, několik garáží a nebytové prostory. Stavět by se mělo začít podle harmonogramu zkraje roku 2027.

Zaměstnanci poštovního úřadu v Hostinném po osvobození v roce 1945. Zleva pánové: Fikr, Luštinec, Šanda, Potoček a Krtička.
Pošta v Hostinném se vrátí po více než sto letech do Poštovní ulice

Radnice v Hostinném vítá, že chátrající areál najde po dlouhých letech využití. Dalšími plusy jsou bytová výstavba, po které je velká poptávka, a prostředky z prodeje, které město získá. Na pondělním zastupitelstvu zaznělo, že částka za prodej bývalého zámku by se měla pohybovat kolem 7,5 milionu korun. „Poptávka po bytech v Hostinném je velká, na trhu volné byty nejsou. Družstevní výstavba je dostupnou formou bydlení, která v posledních letech získává stále větší oblibu,“ konstatovala starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

„Především je to výhoda pro mladé lidi. Nemusí si brát hypotéku s vysokými úroky, hypotéku si totiž bere celé družstvo. Zájemce jen složí 15-20% z ceny nemovitosti, to je individuální pro každý projekt, a pak splácí svůj podíl formou nájmu. Byt může pak odkoupit dle podmínek do osobního vlastnictví, nebo zůstat v družstvu, může s ním nakládat, pronajímat,“ vysvětlila výhody družstevního bydlení Anna Ježková.

Hrad dobýval Jan Žižka

Podle kronikáře a ředitele muzea v Hostinném Tomáše Anděla pochází první doložená písemná zmínka o hradu v Hostinném z 10. ledna roku 1316. Městský hrad byl budován zároveň s městem, jako jeho nejpevnější část. Hrad svoji významnou roli sehrál na masopustní neděli roku 1424, kdy k hradbám města přitáhl se svými vojsky slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova a chtěl město dobýt. „Měla to být pomsta Janu Krušinovi z Lichtenburka za jeho zradu. Po několika tvrdých útocích však město nedobyl a s nepořízenou odtáhl směrem na Klášterskou Lhotu, kde vypálil benediktinský klášter,“ připomněl zajímavost z historie Tomáš Anděl.

„Za vlády Jiřího z Valdštejna (1525 - 1584) byl hrad hned několikrát stavebně upravován na zámek. V roce 1610 však do základu vyhořel. Majitel města Jan Kryštof z Valdštejna nechal ruinu znovu opravit a tentokrát již za dohledu italského stavitele Carla Valmadiho přestavět na pohodlný zámek v renesančním stylu. Zámek v té době tvořily dvě jednopatrové budovy s hranolovou věží. Uvnitř zámku bylo nepravidelné obdélníkové nádvoří, ze kterého se vycházelo dvěma branami,“ přiblížil ředitel muzea tehdejší podobu zámku.

Lánov velmi vítá, že se v obci objeví radary, i kvůli riskantnímu přecházení silnice školáky. Zatím tam jsou informativní měřiče rychlosti.
Podkrkonošské obce kvitují zavedení radarů. Situace v dopravě je neúnosná

Od poloviny 17. století se sídlem hostinské vrchnosti stal nový zámek nedaleko Hostinného na Nových Zámcích (později známá oční léčebna), které byly součástí panství Hostinné. Tím začal zámek v Hostinném ztrácet na významu a začal chátrat. Uvnitř zůstaly pouze kanceláře a byty panského úřednictva. V roce 1754 byl jeho stav označen jako neutěšený a v roce 1794 se o zámku hovoří dokonce jako o budově na spadnutí. 

V roce 1820 byla na krátkou dobu v prostorách bývalého zámku zřízena přádelna lnu, která však neobstála v konkurenčním boji. V roce 1835 budovu získali bratři Kiesslingové z Vrchlabí a zřídili zde první papírnu v Hostinném. V jejích prostorách byl postaven druhý papírenský stroj v Čechách. V roce 1873 byla firma přeměněna na akciovou společnost Papírna Labský mlýn a nakladatelství, majitel podniku František Lorenz byl za zásluhy v oblasti rozvoje papírenského průmyslu v Hostinném povýšen do rytířského stavu. Od roku 1918 nesla papírna název Pražský labský mlýn. V roce 1945 byl provoz podniku přerušen pouze na několik málo dnů. Poté výroba souvisle pokračovala až do 31. března roku 1984, kdy byl provoz zrušen a objektu Labského mlýna uzavřen.

Největší výhody družstevního bydlení podle Coop Development

1) Bez hypotéky, bez dluhů a bez prokazování příjmů pro jednotlivé členy družstva.​ U družstevní bytové výstavby si totiž úvěr bere družstvo a sami členové družstva se nezadlužují, ani se nemusí nijak bance prokazovat, pouze hradí družstvu měsíční splátky, kterými se splácí úvěr družstva u banky. Stačí splatit 25-30 % kupní ceny vybraného bytu a získáváte právo nájmu tohoto bytu.

2) Výhodná kombinace vlastnického a nájemního bydlení. Po uhrazení celé ceny bytu anuitními splátkami nájemného nebo jednorázovou splátkou lze nemovitost převést do osobního vlastnictví.

3) Konstantní splátky po celou dobu splácení. Anuitní splátka je konstantní výše a to po celou dobu splácení, oproti tomu tržní nájemné se bude i jen díky inflaci neustále zvyšovat.

4) Snadný prodej a převod bytu. Družstevní byt lze „prodat“ formou převodu členských práv a povinností, a to i před splacením jeho celé ceny. Cena za takový převod obsahuje zpravidla celou dosud splacenou část ceny bytu, případně zvýšenou o částku dohodnutou s nabyvatelem členských práv a povinností podle atraktivity bytu. Se splácením dále pokračuje nový člen družstva. Při tomto převodu se neplatí žádná daň za převod nemovitosti. V případě společného členství manželů v družstvu, nespadá družstevní podíl do dědictví a jediným členem družstva automaticky zůstává zůstavší z manželů.