„Naším cílem je, abychom měli na jednom místě poradenské a vzdělávací služby, které by v rámci celého školského systému mohla využívat široká škála klientů. Toto centrum bude nabízet služby dětem, žákům a studentům škol se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům pro co nejlepší začlenění žáků se speciálními potřebami ve vzdělávání,“ vysvětlila přínos centra náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Stavební práce zahrnují kompletní rekonstrukci všech podlaží, výměnu střešní krytiny a kompletní zateplení. „Osobám se zdravotním postižením či sníženou schopností pohybu bude ke komfortnímu pohybu po budově k dispozici výtah. Náklady na vybudování centra jsou 66,9 milionu korun. Většinu z nich pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj,“ upřesnil radní pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.