Proti jejímu záměru sepsali občané petici, kterou podepsalo více než 1800 lidí. Petice se odkazovala na záchranu luk a polí nad jezdeckým areálem TJ Krakonoš. Nový schválený územní plán definuje pozemek jako plochu pro zemědělské využití a stavební zásahy vylučuje. Parcelu developeři nakoupili před dvaceti lety, zůstala ale po celou dobu nedotčená.

„Není se moc o čem bavit. V novém územním plánu pozemky vypadly ze zastavitelného území. Uděláme si analýzu situace, ale případným dalším krokům dáme spíš čas,“ konstatoval Zdeněk Jandík, jednatel pražské developerské společnosti J&S. Naproti tomu nový územní plán Mladých Buků otevírá jiné možnosti pro vybudování obytných zón, například na louce mezi výpadovkou na hory a železniční tratí do Svobody nad Úpou. „Zájmy developerů jsou markantní, stejně jako trend, kdy se k nám do Mladých Buků stěhují lidé z Pece pod Sněžkou, Janských Lázních, kteří tam bydleli a prodali svoje nemovitosti, a Trutnova. Narůstá nám tak počet obyvatel,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Proč došlo ke změně v územním plánu v případě pozemků pod Jánskou horou, vysvětlila Michaela Kostková z odboru územního plánování Městského úřadu Trutnov. „Důvodem pro vypuštění ploch je mimo jiné i usnesení zastupitelstva v reakci na nesouhlas místních občanů pro nevyhovující dopravní dostupnost území, nedostatečnou veřejnou infrastrukturu, předpokládaného neúměrného zatížení stabilizovaného území obce způsobeného realizací nové zástavby a jeho dopravní obsluhou. Podkladem pro jednání zastupitelstva byla doručená petice. Za petiční výbor paní Pichová vylíčila zastupitelům důvody vytvoření petice, které se dle petentů neslučují s plánem zástavby luk a polí v uvedené lokalitě. Na tomto základě zastupitelstvo městyse rozhodlo o vyjmutí ploch ze zastavitelného území.“

Jedna z iniciátorek petice proti plánované výstavbě satelitního městečka s padesáti domy, Andrea Pichová z Mladých Buků.
Občané protestují proti výstavbě satelitního města na krkonošských loukách

Důvodem pro rozhodnutí zastupitelstva byl mimo jiné výklad ustanovení zákona 183/2006 Sb., podle kterého vlastník na pozemku nezahájil před projednáváním pořízení nového územního plánu žádné kroky pro jeho zastavění. „Na základě toho bylo shledáno, že plocha není dostatečně dopravně přístupná pro předpokládaný rozsah záměru, současně zastupitelstvo městyse přijalo usnesení, že s vymezením plochy nesouhlasí, v rámci ochrany veřejných zájmů zejména na úseku ochrany přírody a aktuálním stavu limitů v území bylo konstatováno, že plocha se pro zastavění jeví jako nevhodná,“ upřesnila Kostková.

„Šlo nám o záchranu luk a polí nad jezdeckým areálem, které jsme chtěli ochránit před megalomanskou zástavbou rekreačních domů a hotelu. Proto jsme žádali zastupitelstvo městyse Mladé Buky o vyjmutí pozemků ze zastavitelného území, a aby činilo kroky k zamezení jakékoliv výstavby v lokalitě. Na místo chodím odmalička. Ztratilo by krásu luk, místo procházky do lesa by byla cesta na periferii města. To jsme nechtěli,“ popsala záměr petice z roku 2020 její iniciátorka Andrea Pichová z Mladých Buků.

Vyhrála. Andrea Pichová, hlavní iniciátorka petice, na místě, kde chtěl developer stavět obytný a rekreační areál.
Triumf petice. Mladé Buky stoply developerský projekt na horských loukách

Problematická situace má zárodek v roce 2006, kdy tehdejší zastupitelstvo Mladých Buků přistoupilo na změnu územního plánu schváleného v roce 2005. O změnu zažádali vlastníci pozemků. Kvůli tomu došlo ke změně zemědělské půdy na zastavitelné území. Při tvorbě nového územního plánu městyse došlo letos k opětovné změně a přepsaní pozemků zpět na zemědělskou půdu.

„Během celé doby investoři neudělali vůbec nic. Dlouhé roky ležela půda ladem. Až když jsme začali tvořit nový územní plán, tak se developer probral a začal se situaci věnovat,“ připomněla starostka Lucie Potůčková.

V Mladých Bukách se naopak rýsuje několik projektů na vybudování obytných zón. Nejdále je projekt městyse na vybudování obytné zóny Centrum Mladé Buky v atraktivní lokalitě mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou. Na pozemcích ve vlastnictví Mladých Buků v nezastavěném území mezi Krkonošskou ulicí a silnicí I/14 vznikne 15 parcel pro výstavbu rodinných domů a 12 pozemků pro rodinné dvojdomy včetně dopravní a technické infrastruktury.

Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková s původním modelem obytné zóny z roku 2003, sestaveným z pepřových kuliček.
Mladé Buky vybudují velkou obytnou čtvrť, má přilákat tři stovky nových obyvatel

Zasíťované pozemky bude městys prodávat lidem, kteří si postaví rodinné domy pro své osobní bydlení. Kupující se budou muset zavázat, že po uvedení rodinného domu do provozu nebo po kolaudaci se přihlásí k trvalému bydlišti v Mladých Bukách. Průměrná velikost pozemků pro budoucí rodinnou výstavbu je 800 metrů čtverečních a pro rodinné dvojdomy je zhruba poloviční. Nové ulice s pracovním názvem Luční, K Tělocvičně budou napojeny na stávající komunikace Školní a Polní. „Jsme před dokončením projektové dokumentace,“ uvedla starostka.

Předloňské plány zahrnovaly výstavbu na 51 pozemcích pro domky různých typů - 17 rodinných domů, 12 dvojdomů, 18 řadových domů a 4 bytové domy. V minulém roce došlo ke změně, v plánech figurují pouze první dva typy domů. „Pro městys byl původní záměr příliš velký, proto se vydal cestou menšího projektu,“ vysvětlil redukci počtu domů Roman Pleskač, který má na starosti přípravu projektu obytné zóny Centrum Mladé Buky.

Na louce v Mladých Bukách, vedle silnice do Pece pod Sněžkou, vyroste obytná zóna.
Mladé Buky připravují stavbu obytné zóny, developery láká i bývalý areál Texlenu

Po čtrnácti letech se podařilo vyřešit táhlý spor, kdy jeden z vlastníků pozemků na konci Mladých Buků směrem do Svobody nad Úpou chtěl postavit recyklační centrum. „Domluvili jsme se, že na pozemcích mezi železniční tratí a silnicí vznikne obytná zóna a část pro komerční objekty. Recyklační stanice je uzavřená kapitola. Podařilo se nám dohodnout se všemi vlastníky. Do budoucna tam může vyrůst podobný areál jako bývá v Rakousku při cestě na hory - nákupní centrum, potraviny, wellness, obytná zóna. Ze strany developerů byl zájem o komerční stavby, tomu jsme otevřeli cestu,“ poukázala na novinku Lucie Potůčková.

Mezi místa, kde chtějí místní i pražští developeři stavět, patří také bývalý areál textilní továrny Texlen a navazující pozemky, kde nový územní plán umožňuje výstavbu. Další plocha s připravenou infrastrukturou leží uprostřed obce, kde od roku 2011 existoval záměr vybudovat 18 rodinných domů. Na několik let se zastavil, ale nyní by mohl opět ožít.

Kultovní Hrádeček. U chalupy Václava Havla, kde český prezident zemřel 18. prosince 2011, lidé často zapalují svíčky a nechávají vzkazy.
Silný potenciál Havlova Hrádečku zůstává nevyužitý. Apartmány tam nebudou

Nový územní plán pamatoval také na případnou možnost vybudovat na Hrádečku místo, které bude připomínat Václava Havla. Zahrnuje malou plochu v blízkosti Havlovy chalupy u bývalé estébácké pozorovatelny, odkud příslušníci StB šmírovali tehdejšího dramatika a disidenta.

„Plocha je navržena v územním plánu pro možnost realizace záměru vlastníka vytvořit místo pro uctění památky Václava Havla charakteru menšího společenského centra, při respektování podmínek stanovených v zájmu ochrany přírody. Jejím hlavním využitím by bylo občanské vybavení (vzdělávání a výchova, kultura, služby pro rekreaci a cestovní ruch), zaměřené k uctění památky Václava Havla,“ objasnila Michaela Kostková z odboru územního plánování Městského úřadu Trutnov.

„Nejde jen o to na Hrádeček přijít a dát tam svíčku, ale také se něco dozvědět. Místo má ztracený potenciál, přitom má obrovský genius loci. Václav Havel tam toho spoustu napsal, scházel se svými přáteli, byli tam bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan či ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. To je něco unikátního i z mezinárodního pohledu,“ zdůraznila starostka Mladých Buků, do jejichž území Hrádeček katastrálně patří.

„Lidi se o Hrádeček hodně zajímají, včetně cizinců. Je to místo, které si zaslouží vyzdvihnout. My jako místní samospráva bychom o to určitě měli zájem. V Krkonoších máme Sněžku, krásný národní park, ale v rámci méně vytížených lokalit by to bylo nádherné místo, které si říká o návštěvu. Mohlo by navazovat na disidentskou stezku, kterou mají v Malé Úpě,“ dodala Lucie Potůčková.