Městys vybuduje v atraktivní lokalitě mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou dopravní a technickou infrastrukturu a napojí přípojkami 27 stavebních pozemků. Zasíťované pozemky bude prodávat lidem, kteří si postaví rodinné domy pro své osobní bydlení. Kupující se budou muset zavázat, že po uvedení rodinného domu do provozu nebo po kolaudaci se přihlásí k trvalému bydlišti v Mladých Bukách. „Cílem obce není na projektu vydělat, naším výdělkem budou přistěhovaní lidé. Do obce chceme dostat nové obyvatele, aby omládla,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Na pozemcích ve vlastnictví Mladých Buků v nezastavěném území mezi Krkonošskou ulicí a silnicí I/14 proti úřadu městyse vznikne 15 parcel pro výstavbu rodinných domů a 12 pozemků pro rodinné dvojdomy včetně dopravní a technické infrastruktury. Průměrná velikost pozemků pro budoucí rodinnou výstavbu je 800 metrů čtverečních a pro rodinné dvojdomy je zhruba poloviční. Nové ulice s pracovním názvem Luční, K Tělocvičně budou napojeny na stávající komunikace Školní a Polní.

Kupující se budou muset zavázat, že po uvedení rodinného domu do provozu nebo po kolaudaci se přihlásí k trvalému bydlišti v Mladých Bukách a dodrží zastavovací podmínky, kterými budou charakter a výška oplocení, odstupové vzdálenosti rodinných domů od hranice pozemku, barevnost fasád, tvar střechy. Při nedodržení smluvních podmínek bude mít městys možnost vykoupit pozemky zpět za původní prodejní cenu a prodat je jiným zájemcům.

„Je to kvůli tomu, aby výstavba neprobíhala živelně a splnila cíle, které si Mladé Buky vytyčily. Z finančních prostředků získaných prodejem bude městys financovat realizaci dopravní a technické infrastruktury,“ objasnil projektový manažer Roman Pleskač z pražské firmy Etlesse Investment.

Příliš velký záměr

Loňské plány zahrnovaly výstavbu na 51 pozemcích pro domky různých typů - 17 rodinných domů, 12 dvojdomů, 18 řadových domů a 4 bytové domy. Letos v plánech figurují pouze první dva typy domů. „Pro městys byl původní záměr příliš velký, proto se vydal cestou menšího projektu,“ vysvětlil redukci počtu domů Roman Pleskač, který má na starosti přípravu projektu obytné zóny Centrum Mladé Buky.

„V červnu byla dokončena projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu dopravní a technické infrastruktury včetně parcelace. Na začátku července byla zahájena inženýrská činnost. V současné době se k projektové dokumentaci vyjadřují dotčené orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Předpokládáme, že na základě jejich kladných stanovisek bude podána žádost o společné povolení v průběhu podzimu letošního roku,“ popsal Pleskač aktuální stav.

Podle starostky Mladých Buků zůstává poptávka po bydlení nadále velmi vysoká, navzdory současné době a brutálnímu růstu nákladů. „Poptávka po bydlení je obrovská, téměř denně evidujeme dotazy na prodej pozemků a výstavbu domků. Dnešní doba tento trend zatím příliš nezměnila. Nicméně předpokládám, že stagnace určitě přijde. Nyní je ideální čas na přípravu infrastruktury a staveb. Uvidíme za dva roky, co se stane s trhem,“ uvedla Potůčková.

Probuzení výstavby

Obytná čtvrť by měla mít velmi moderní řešení, včetně nabíjecí stanice na elektromobily. „Je dobré uvažovat strategicky s výhledem na 10-20 let dopředu. Mladé Buky se rozvíjet každopádně budou. Projektů výstavby bydlení v obci, které jsou reálné, je opravdu hodně. Doslova se s nimi roztrhl pytel. K probuzení výstavby může sloužit náš projekt s obytnou zónou,“ dodala Potůčková.

Mezi místa, kde chtějí místní i pražští developeři stavět, jmenovala bývalý areál textilní továrny Texlen a navazující pozemky, parcely lemující silnici I/14, pozemky u železniční tratě, za křižovatkou z hlavní silnice nebo naproti hotelu Grund resort.

Mladé Buky jako jedna z mála obcí v Královéhradeckém kraji rostou. „Před sedmi lety jsme měli necelé 2 tisíce obyvatel, dnes jich je 2300, což ale neznamená, že jsme na tom demograficky dobře. Průměrný věk se nijak rapidně nesnižuje," připomněla Potůčková.