Dlouholetý projekt se neobešel bez komplikací, spojených s bouráním části školního objektu a odstranění původní střechy. Děti se musely vypořádat v loňském školním roce s vyučováním ve stísněných prostorách, využívaly dokonce sborovnu i jiná místa městyse, obecní úřad či klub důchodců.

„Projekt jsme připravovali několik let. Hlavní cíl byl opravit starou budovu školy z 19. století. Střecha, stropy a podlahy byly v havarijním stavu. Střechy byly ještě prkenné a rákosové,“ uvedl ředitel ZŠ a MŠ Mladé Buky Pavel Petržela. „Rekonstrukce byla náročná hlavně kvůli tomu, že jsme bourali 140 let starou stavbu a nevěděli, co nás čeká. Musela se bourat celá střecha, včetně stropů,“ upřesnil.

„Výstavba probíhala za školního provozu, část budovy byla uzavřená, část využívaná. Objekt jsme propojili s novou školní budovou, která se stavěla v roce 2010,“ dodal Pavel Petržela.

Výsledek rekonstrukce stojí za to. Půdní stavba přinesla základní škole nové odborné učebny. Vznikly třídy se zaměřením na počítače, polytechniku, přírodopis a školní dílny, ale také sklady, archiv a kabinety. Součástí projektu byly nejen stavební práce, ale zároveň vybavení učeben, nábytek, konektivita, moderní školní pomůcky, například stavebnice pro fyziku či mikroskopy.

„Nové místnosti chceme využít i pro mimoškolní činnost a nabídnout je také obyvatelům Mladých Buků například pro kurzy na počítačích, ruční práce, keramiku či modelářství, využít budovu ve stylu komunitního, setkávacího centra,“ řekl Petržela.