Párek hadilovů získala zahrada koncem roku 2002. Po karanténě byli umístěni do výběhu společně s menšími druhy antilop a později do vlastního zimoviště, které sousedí s výběhem žiraf.

„Hnízdní aktivitu začali projevovat již v roce 2005, kdy se pokoušeli o páření a začali se stavbou hnízda volně ve výběhu. Po přemístění do vlastního pavilonu koncem léta 2008 snesla samice první vejce. Vzhledem k tomu, že ptáci měli postavený zatím jen neumělý základ hnízda, byla vejce odebrána do líhně. První mládě v ZOO Dvůr Králové, a zároveň i v Čechách, se vylíhlo 12. září loňského roku, ale vzhledem k deformaci hrudní kosti se je nepodařilo odchovat a po osmi dnech uhynulo,“ informoval zoolog Kamil Čihák.

Letos bylo jedno vejce ze snůšky ponecháno ve hnízdě a z něj se začátkem června vylíhlo mládě, o které se rodiče vzorně starali. Do zimoviště, kde mají hnízdo postavené, vstupují jen ošetřovatelé, samec je totiž značně agresivní a samice naopak velmi bojácná. V době, kdy již bylo mládě téměř před opuštěním hnízda, snesla samice další vejce. Bylo odebráno do líhně a vráceno zpět do hnízda těsně před líhnutím. Druhé letošní mládě se vylíhlo v polovině srpna, v té době již první mládě bylo odděleno do jiné expozice.