Prvním krokem evropského projektu byl IT audit, který určil pět oblastí klíčových pro další rozvoj společnosti. Na prvním místě stál rozvoj stávajícího informačního systému.

„Audit nám ukázal, že je třeba se zaměřit na revize nastavení primárně ve výrobních modulech a určit v nich nové výstupy. Dále bylo třeba zavést nový systém pro lepší evidenci a predikci obchodních zakázek. Důležité bylo rovněž připravit propojení e-shopu a přejít na novou verzi informačního systému,“ vysvětluje ředitel IT společnosti PETROF Petr Wurm.

Držet krok s vývojem technologií je pro firmy velmi finančně náročné. Šumperské společnosti KOVO Dohnalík v tomto směru  významně pomohla 16milionová dotace z fondů EU
VIDEO: Šumperské strojírně pomohly nové technologie. Výroba je rychlejší

Pro realizaci všech změn získala společnost v roce 2021 podporu z evropských fondů. Předmětem Digitalizace podniku PETROF bylo zavedení nového hardwarového vybavení a zajištění softwaru pro digitalizaci společnosti s cílem dosáhnout vyšší efektivity procesů a výkonnosti firmy. Práce probíhaly od září 2021 do listopadu 2022. Kompletní projekt vyšel na více než tři miliony a z fondů EU na něj směřovalo 1,294 milionu korun. Zbytek uhradila firma PETROF.

https://g.denik.cz/1/2c/mmr-velky-graf-srpen-2023.jpgZdroj: se svolením MMR

Konec papírování

Oblastí, která se v auditu ukázala jako důležitá, bylo zavedení modulu Mobilního skladníka, který nahradil papírovou evidenci a umožnil on-line zpracování dokladů. Tím se zefektivnil příjem, výdej a převody mezi sklady a snížila potenciální chybovost. Dalším přínosem bylo zrychlení kontroly vstupních materiálů. Díky změnám jsou dnes lidé obsluhující sklady snáze zastupitelní. Navíc využití čteček čárových kódů urychlilo a zjednodušilo provádění pravidelných inventur.

Zefektivnění interních procesů napomáhá rovněž zavedení 27 PLM terminálů do výroby. Tyto stanice, podobné tabletům, nahrazují papírovou evidenci čárovými kódy. Firma má tak stále k dispozici on-line data pro sledování stavu jednotlivých zakázek a evidenci odpracovaného času při jednotlivých výrobních operacích. Pro každého pracovníka zajišťují přehled plnění úkolové složky. Managementu pak umožňují sledovat produktivitu výroby.

Čtvrtou oblastí, na kterou se společnost v rámci projektu Efektivní firma zaměřila, je elektronické vytěžování faktur. Podle Petra Wurma přinášejí tyto změny velkou úsporu času, který byl doposud nutný při ručním schvalování a zadávání stovek faktur měsíčně.

Poslední oblastí, ve které společnost posiluje konkurenceschopnost, je digitalizace dokumentů. „Ta a další procesy dávají firmě jistotu, že firemní dokumenty jsou řízené, přehledné, rychle přístupné a díky detailnímu nastavení práv vždy zabezpečené,“ přibližuje Petr Wurm.

Firma Sklárna KRYF, s. r. o., v Červeném Kříži u Jihlavy navázala na tradici výroby skla po dřívější firmě KRYF, s. r. o.
VIDEO: Předehřívací tunel i držák píšťal. Peníze z EU ulehčují dřinu sklářům

Nová technologie rovněž umožňuje pracovat s dokumenty nezávisle na místě a čase. Například schvalování smluv v mobilní aplikaci. To výrazně zjednodušuje řízení projektů, harmonogramů a projektové dokumentace nebo validaci smluv. Snadněji díky tomu vznikají i zápisy z porad vedení, výroby, interních i externích jednání a služebních cest.

Změny v oblasti IT mají pozitivní přínos i přímo pro zaměstnance podniku. Lze jimi spravovat i oblast HR. Podnik má tak k dispozici popisy jednotlivých pracovních míst, smlouvy a hodnoticí pohovory s jednotlivými pracovníky. Umožňuje také vkládat jejich inovační náměty. Součástí řešení je i poprodejní zákaznický servis či renovace nástrojů.

„Digitalizace dokumentů a dalších procesů dává jistotu, že firemní dokumenty jsou řízené, přehledné, rychle přístupné a vždy zabezpečené.“

Petr Wurm, ředitel IT Petrof

Rodinnou společnost PETROF založil předek současných majitelů Antonín Petrof. První křídlo zkonstruoval už v roce 1864. Položil tím základy výroby mistrovských hudebních nástrojů, akustických klavírů a pianin stejnojmenné značky. Z malé dílny během několika let vybudoval prosperující továrnu, která v Hradci Králové funguje dodnes. Za téměř 160 let existence má firma na kontě přes šest set tisíc nástrojů. V roce 1948 byla továrna znárodněna, jméno Petrof však na klavírech a pianinech zůstalo. Po roce 1989 se vrátil majetek „pianinovému“ klanu. Pohasínající hvězdu firmy vzkřísil Jan Petrof. Současnou jednatelkou je jeho dcera Zuzana Ceralová Petrofová.

https://g.denik.cz/1/1a/mmr-petrof-box.jpgZdroj: se svolením MMR

Petr Wurm: Omezení používání papíru výrazně snižuje emise CO2, což je jedním z přínosů projektu

Podnikání rodiny Petrofů se v minulosti neobešlo bez dramatických událostí a zvratů. Po roce 1989 se firma opět stala rodinným podnikem a snaží se udržet čelné místo mezi světovými výrobci hudebních nástrojů. To dnes není možné bez vyspělého počítačového vybavení. S jeho zaváděním v PETROFu výrazně napomohl i projekt podpořený z fondů EU. Nejen o něm jsme hovořili s ředitelem IT společnosti PETROF Petrem Wurmem.

Petr Wurm, ředitel IT ve společnosti PETROFPetr Wurm, ředitel ITZdroj: se svolením PETROFCo stálo na počátku projektu, co vás přivedlo na myšlenku digitalizace?
Hlavními cíli bylo nastavit procesy společnosti Petrof na globální konkurenceschopnost v nadcházejících obdobích, zavést vybrané principy Lean Managementu a díky tomu zvýšit výkonnost firmy. A docílit nižších nároků na prostorové kapacity a s optimálním počtem zaměstnanců vyrábět s vyšší přidanou hodnotou než naši konkurenti. Interní projekt Efektivní firma, vyhlášený v březnu roku 2021 jednatelkou společnosti Zuzanou Ceralovou Petrofovou, měl dvě roviny, a to část metodickou a část digitalizační. Velmi brzy se ukázalo, že inovované nebo nově nastavené procesy musí být pro efektivní fungování digitalizovány, tedy podpořeny vhodnými IT nástroji. Součástí projektu byl takzvaný IT audit, jímž jsme detailně zmapovali, jaké aplikace jsou ve firmě využívány a jaké nástroje nám chybí.

„Projektem dosáhneme další úspory energií v přepočtu na počet vyrobených kusů a dojde tak ke snížení uhlíkové stopy společnosti.“

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci, kdo se na řešení projektu podílel?
Začali jsme hledat, jaké jsou možné dotační výzvy. V té době byla aktuální výzva ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – V – Digitální podnik. Zpracovali jsme žádost, kterou jsme podali v září 2021, abychom docílili zvýšení digitální úrovně společnosti. Součástí projektového týmu byl top management společnosti. V polovině února roku 2022 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem Digitalizace podniku PETROF, kde byla identifikována pětice oblastí, na které bylo potřeba se zaměřit.

Společnost PowerPrint začínala tím, že tiskla pro studenty jejich diplomové práce. Dnes se nejvíce zaměřuje na oblast tisku knih s malým nákladem
VIDEO: Levně a bez zásahu lidské ruky. V PowerPrintu tisknou diplomky i knihy

Můžete popsat konkrétní výstupy z projektu?
Implementace vybraných systémů vedla ke změně práce v celé řadě oblastí. Například k optimalizaci skladů a firemní dokumentace. Předpokládáme, že tím následně dojde ke snížení využívané plochy pro výrobu a skladování. S tím pak úzce souvisí snížení energie spotřebované na provoz. Připravované projekty také vedou k lepší práci s obchodními forecasty a tím k lepšímu plánování výroby a cash flow společnosti. To umožňuje optimalizaci nejen u skladových položek, ale také u využívání výrobních technologií v poměru doba využití k objemu výroby. Tím dosáhneme další úspory na energiích v přepočtu na počet vyrobených kusů a dojde tak ke snížení uhlíkové stopy společnosti.

Položkou, která také sníží produkci CO2, je zavedení „bezpapírové“ kanceláře. Nakládání s papírovým odpadem, odpadem z tiskáren a čerpání elektrické energie na chod nevýrobních technologií představují asi největší produkci CO2 ve společnosti. Zavedením zvýšené digitalizace nevýrobních procesů jsme výrazně snížili nutnost tisku, archivace a skartace velkého množství dokumentů. Tím šetříme naše lesy a současně i ovzduší. Další monitorováni procesů v naší společnosti umožní efektivní nakládání s energiemi na úrovni provozních nákladů a aktivní regulaci výše spotřeby.

Jakou měrou vám pomohly finanční prostředky z fondů EU?
Celkové způsobilé výdaje na projekt přesáhly částku 3,236 milionu korun, z toho dotace činila významnou část, a to čtyřicet procent.

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/dod-2023/den-otevrenych-dveri-v-zooparku-chomutov?utm_source=inzerce&utm_medium=denikZdroj: se svolením MMR