„Celkem se povedlo separovat 268 tun odpadu, z toho 77 tun papíru, 59 tun směsných plastů, 47 tun skla, 1 tunu nápojových kartonů a 84 tun kovů,“ uvedla Alena Vaňková z odboru investic a majetku města.

Na území Hostinného je občanům k dispozici síť kontejnerů na tříděný odpad, která se skládá ze čtyřiadvaceti míst, na kterých je 85 nádob.

Jednotlivé kontejnery jsou barevně odlišeny a označeny samolepkami. Plasty jsou vyváženy každý týden v úterý a papír každou středu.

„Úspěšně je také využívaný kontejner na objemný odpad, který občané naleznou ve sběrném dvoře na ulici V Lipkách. Zde je možné odložit odpad, který se nevejde do popelnic. A je třeba poděkovat občanům, že přebytek odpadů neodkládají do pytlů k popelnicím, ale odváží ho právě do tohoto kontejneru,“ dodává Alena Vaňková.

Do sběrného dvora, který je otevřen ve všední dny od 8 do 16 a v sobotu od 8 do 12 hodin, je možné odložit i vysloužilé elektrospotřebiče.