Městský úřad Dvůr Králové nad Labem začíná využívat budovu bývalé ZŠ Komenského, která se po rekonstrukci změnila na moderní bezbariérovou administrativní budovu.

Poté, co letos v únoru skončily stavební práce, které trvaly rok a půl, došlo k dokončení interiérů a vybavení kanceláří. „Nyní jsou všechny prostory zkolaudovány, takže můžeme postupně přestěhovat ty odbory městského úřadu, které sídlily mimo hlavní budovu úřadu na náměstí T. G. Masaryka čp. 38, samozřejmě kromě pracoviště v Nedbalově ulici, kde i nadále zůstane registr vozidel," vysvětluje Jan Sedláček, tajemník Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

V nových prostorách tak již od středy 17. dubna působí pracovníci odboru životního prostředí, kteří se do 4. nadzemního podlaží nové administrativní budovy přesunuli z domu čp. 59 na náměstí T. G. Masaryka. Následovat bude stěhování odboru obecní živnostenský úřad z budovy čp. 35 na náměstí T. G. Masaryka, a to do 2. nadzemního podlaží budovy v Komenského ulici. Poté se do zrekonstruovaných prostor přesunou ještě odbor ekonomiky a majetku města, odbor rozvoje, investic a správy majetku, odbor školství, kultury a sociálních věcí a také část pracovníků z odboru informatiky.

„Upozorňujeme veřejnost, že v průběhu stěhování bude částečně omezen provoz některých odborů, proto prosíme občany o trpělivost a shovívavost,“ podotýká tajemník Jan Sedláček.

Díky rekonstrukci město Dvůr Králové nad Labem významně ušetří na provozních nákladech úřadu, a to více než 1 mil. Kč ročně. „Nebudeme muset hradit pronájem prostor, které jsme dosud pro potřeby některých odborů úřadu využívali, a úspora bude znatelná i v případě plateb za energie, protože opravená budova je kompletně zateplená a má vyměněná okna,“ uvádí starosta Jan Jarolím. Jak podotýká tajemník úřadu Jan Sedláček, v rámci dalšího snižování nákladů na elektrickou energii se do budoucna počítá ještě s instalací fotovoltaických panelů na část střechy.

Protože zrekonstruovaná budova v Komenského ulici je také kompletně bezbariérová a sousedí s hlavním sídlem městského úřadu, větší komfort budou mít i občané, kteří sem přijdou vyřizovat své záležitosti. „Všechny odbory budou prakticky na jednom místě, nová budova úřadu je navíc přístupná vchodem jak z Komenského ulice, tak z nádvoří areálu,“ dodává tajemník Jan Sedláček.

Myšlenka využít budovu bývalé ZŠ Komenského pro potřeby úřadu vznikla již zhruba před dvaceti lety. V roce 2009 bylo v budově vybudováno tzv. eGON centrum pro vzdělávání a také Technologické centrum. V letech 2016 a 2017 následovala další etapa, kdy v přízemí vznikly prostory pro spisovnu úřadu, archiv odboru výstavby a územního plánování a kanceláře pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí.