Technické obory středních škol zrovna nepraskají ve švech pod náporem studentů. Vše by se ale v budoucnu mohlo změnit používáním moderních technologií. Mezi mladými je o ně zájem. To dokládá střední škola v Turnově.

Studenti mají totiž k dispozici na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole absolutní technické novinky – 3D scanner a 3D tiskárnu. Ve škole letos prvním rokem probíhá technicky zaměřený kroužek s názvem FunnyTech. Ten spadá do krajského projektu TechUp a navštěvují ho žáci 2. stupně základních škol z města.

„Se zapojením do projektu TechUp jsme neváhali, protože na základě minulých zkušeností víme, že právě nejlépe zapůsobíme na žáky základních škol osobními setkáváními a ukázkami toho, co se u nás mohou naučit. Na děti udělá dojem i to, pokud jim můžeme ukázat moderní vybavení, se kterým by přišly při studiu do styku," říká ředitelka střední školy Milena Lednejová.

Zájmový kroužek vede vyučující Jan Barochovský, který říká: ,,V každé dvouhodinové části se věnujeme jiným tématům. Děti zde pracují s technickými měřidly, vyrábějí třeba i optické lupy, dalekohledy a krasohledy, probíráme základy 3D konstruování, zaměřujeme se na témata optiky, optických klamů a fotografování. Pokračujeme též technologií zpracování fotografií. Učím děti i základy CNC programování, brousíme sbírkové kameny a hlavně máme nově k dispozici 3D scanner a 3D tiskárnu."

Kroužek má v průběhu školního roku 20 lekcí a navštěvuje ho asi desítka školáků, kteří na něj docházejí dvakrát měsíčně. Účastní se chlapci i děvčata. Pedagog Barochovský říká: ,,Chlapci mají zájem spíše o technické věci jako 2D a 3D kreslení, programování. Děvčata mají zase raději témata kolem fotografování a byla nadšena i z výroby krasohledu.'' Škola pořádá i projektové dny, kam mohou přijet celé třídy základních škol, a to z Turnova i okolí. Školákům se celý den věnují odborní mistři v dílnách. A také současní studenti střední školy, kteří žákům ukazují praktické dovednosti.

Tento zájmový kroužek se bude otevírat i příští školní rok, protože mezi dětmi je o témata zájem.

(zk)