„Noste vodu!" hulákal na „svého" Pražáka děda Komárek aby v kultovní komedii Jiřího Menzela Na samotě u lesa přehlušil řev již letité cirkulárky.

Návrh se zamítá

Podobnému „vesnickému" koloritu jsou o víkendech vystaveni i obyvatelé Dvora Králové. Jen dědu Komárka zastupují místní kutilové a zahradníci, kteří k decibelům cirkulárek přidávají i zvuky sekaček. A královédvorské víkendové ticho budou svými stroji prorážet i nadále. Zastupitelé města totiž ve čtvrtek smetli ze stolu návrh obecně platné vyhlášky, která by o nedělích a o státních svátcích omezovala používání hlučných zařízení, jako jsou travní sekačky, křovinořezy, cirkulárky, brusky či motorové pily.

Návrh v lednu tohoto roku podal místní nevyspalý občan Jaroslav Heřman, jehož svými podpisy podpořilo více než 130 „nedospalých" obyvatel města. Návrh projednala rada města, která zastupitelstvu doporučila vyhlášku neschválit.

Prosím, prosím

„Kvůli projednání návrhu se sešlo také pracovní zastupitelstvo, které se jednoznačně shodlo na tom, že než vydávat vyhlášku, tak zkusíme oslovit občany, aby se ve zmíněných dnech zdrželi hlučné činnosti," uvedl starosta města Jan Jarolím.

I proto již město vydalo výzvu, v níž starosta žádal občany města o respektování neděle jako dne pracovního klidu. „Za dobu existence e-mailové schránky, kam mohli občané psát, že se klid v neděli nedodržuje, přišly pouze dva konkrétní podněty, což je zanedbatelné množství. I z tohoto důvodu rada města navrhla zastupitelům vyhlášku opět nepřijmout," zdůvodnil rozhodnutí starosta.

Cirkulárky ve Dvoře vrčí a ve Vrchlabí neutichnou kytary

Ve Dvoře Králové odmítá jeho vedení „protihlukovou" vyhlášku s tím, že nechce občany „dráždit" represivně.

Nechceme represi

„Jsem spíše pro výchovu občanů, než pro restrikce. Výzva byla tedy i jakousi zkouškou toho, jak to ve městě funguje, a myslím si, že občané obstáli na výbornou. Důležité jsou pro mě i názory lidí, které potkávám, a oni říkají, že chtěli v neděli sekat, ale vzpomněli si na výzvu a pracovní klid respektovali."

Návrh na vydání protihlukové vyhlášky se projednával již v roce 2011. Tehdy rada města nedoporučila vyhlášku přijmout a následně ji nepřijali ani zastupitelé. S opačným problémem, tedy rušením nočního klidu, se potýkali i zastupitelé ve Vrchlabí, kteří nakonec v loňském roce protihlukovou vyhlášku vydali.

A podle dosavadních zkušeností je zřejmé, že funguje a usnadňuje práci strážníkům a předcházejí vleklým sousedským sporům. Vyhláška omezuje ve Vrchlabí noční veřejné produkce v týdnu do 22 hodin a o víkendu do půlnoci.

Dotančit a dopít

Město a jeho strážci však na striktní a bez výjimkovém dodržování nelpí. Vše je však na dohodě, tedy hlavně s městem.

Svědčí o tom i rozhodnutí ze začátku června letošního roku, v němž: „Rada města Vrchlabí povolila výjimky pro konání veřejných hudebních produkcí mimo stanovenou dobu."

Až do půlnoci tak mohou lidé až do posledního zářijového dne „juchat" na zábavách, které bude pořádat restaurační zahrádka U Učíků, kde většinou k tanci a poslechu hraje živá kapela. To však nic nemění na tom, že vhláška usnadňuje strážcům pořádku práci, bez ní nemohli hlučnou akci tak lehce ukončit.