Dlouhodobým působením přírodních vlivů poškozenou mohylu Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší nad Horními Mísečkami si letos vzali do parády jilemničtí lyžaři.

Mohyla už je opravena a čekají ji jen závěrečné začišťovací práce a natření impregnací všech betonových částí. „Osud Hanče a Vrbaty je pro mě srdeční záležitostí. K mohyle chodím často, za posledních dvacet let jsem u ní byl sto šestnáctkrát," uvedl iniciátor myšlenky na opravu mohyly Vlastimil Mendřický. „První nápad byl už v roce 2010, byla naděje na nějaký finanční příspěvek, ale pak z toho sešlo, tak jsme se chopili prací sami," konstatoval Mendřický.

Od skonu Synů hor uplyne už sto let

Příští rok, 24.března, uplyne již sto let od doby, kdy se konal v okolí Labské boudy a Zlatého návrší závod v běhu na lyžích na 50 km, při kterém Bohumil Hanč a jeho kamarád Václav Vrbata zahynuli. Mohyla byla postavena a v roce 1925 odhalena na památku této tragické události. „Tehdy se tak stalo díky veřejné sbírce a s přispěním lyžařských klubů ČKS SKI Jilemnice a ČSK Hradec Králové. Za války však byla mohyla poškozena a v roce 1947 opět opravena do dnešní podoby," připomněl historii Stanislav Henych, předseda Českého krkonošského spolku SKI Jilemnice. Právě jilemničtí lyžaři pod vedením Vlastimila Mendřického se rozhodli poškozenou mohylu znovu opravit.

Lyžařům radila odborná firma

„Na společné schůzce se zástupci Správy Krkonošského národního parku a také za asistence odborné firmy Kampa jsme přímo u mohyly dohodli postup a rozsah prací. Od té doby lyžaři odpracovali okolo 200 brigádnických hodin," spočítal Vlastimil Mendřický.

Brigádníci museli odstranit uvolněné části betonu a kamenů a vše vyčistit. „Při prohlídce jsme zjistili, že mohyla je vzadu prasklá a je třeba ji vyztužit. Proto byly vyrobeny kovové prvky na zpevnění tak, aby je bylo možné začistit a zabudovat mezi kameny. Pak se vše dobetonovalo a vyspárovalo," upozornil Henych. „U mohyly byl urovnán i chodníček, aby po letech eroze a působení vlivu počasí bylo vše v důstojném stavu a v pořádku," uzavřel za lyžaře Stanislav Henych.

Připomenutí sta let od tragické události bude 23. března, tedy o den dříve, než chodí záchranáři a další účastníci (letos včetně Hančova pravnuka Aleše) na pietní akt k mohyle, a to přímo v Jilemnici.

„Uskuteční se Mistrovství republiky v běhu na padesát kilometrů, tzv. Hančův memoriál, který se běžel poprvé roku 1923, připraven bude i další program, jako například ukázka Horské služby a slavnostní večer," upozornil předseda lyžařů Stanislav Henych.

Mladí tragickou událost už neznají

Zajímavostí se pro poutníky stane cedule, kterou lyžaři umístili na bok mohyly „Při provádění rekonstrukčních prací kolem nás procházelo hodně turistů. A jak jsme zjistili, zvláště mladí lidé už tragický příběh Hanče a Vrbaty vůbec neznají. Proto jsme se rozhodli jej touto orientační deskou cedulí připomenout," upozornil Vlastimil Mendřický. Opravu mohyly vítají i horští záchranáři. „Ještě jsem se tam podívat nebyl, ale o iniciativně jilemnických lyžařů vím. Jsme rádi, že se o mohylu postarali. Hanč a Vrbata jsou pro záchranáře velkým symbolem. Budeme se rádi podílet i na pietních slavnostech příští rok," komentoval ředitel Horské služby České republiky Jiří Brožek.

Orientační deska

Mohyla byla postavena na počest Mistra Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrbaty

Mohylu vybudovali členové Českého krkonošského spolku SKI Jilemnice a Českého Ski klubu Hradec Králové v roce 1925. Za války byla poškozena a znovu opravena v roce 1947. V létě roku 2012 byla Mohyla opravena lyžaři Čks Ski Jilemnice, vedenými Vlastimilem Mendřickým, za podpory KRNAP Vrchlabí a firmy Kampa Jilemnice.