A výsledek? Ministerstvo kultury rozhodlo, že B je správně. Proč? „Obloukový most přes říčku Čistou se po konstrukční i architektonické stránce odlišuje od běžné produkce své doby natolik, že má smysl ho památkově chránit. Rovněž je to přes tři čtvrtě století elegantní brána do centra Hostinného, která bude jako kulturní památka zachována. Věřím, že se z hlediska statiky a únosnosti najde takové řešení, aby most mohl dále městu Hostinné nejen slušet, ale i dostatečně sloužit," řekl Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Josefově.

Nejvyšší povolená hmotnost vozidla je teď snížena ze 40 na 30 tun. „Dodržování budeme kontrolovat prostřednictvím náhodných vážení," avizoval krajský radní pro oblast dopravy Karel Janeček. Pro starostku města Dagmar Sahánkovou je důležité, že zůstane zachovaná obslužnost zdejších podniků. A ví, že najít ideální řešení bude složité, ne-li nemožné. „Kraj si nechal zpracovat studie možného obchvatu, kvůli zmíněnému mostu i ve snaze odvést dopravu od městské památkové zóny. Pohybujeme se ale na malém prostoru a ideální řešení snad ani neexistuje," řekla před časem.

Letos ministerstvo kultury prohlásilo na území Královéhradeckého kraje již 11 nemovitých kulturních památek. Technické jsou dvě, vedle mostu v Hostinném i pivovar v Dobrušce.

Systém Emperger

Železobetonový obloukový silniční most představuje doklad mostního stavitelství první čtvrtiny 20. století. Jedná se o výjimečnou aplikaci systému Emperger, systému takzvané ovinuté litiny, kombinující litinu, beton a podélnou a příčnou betonářskou výztuž. Systém vyvinul berounský rodák Fritz Emperger (18621942), významný betonářský teoretik, profesor vídeňské techniky, který se na přelomu století prosadil v USA a stal se tam průkopníkem železobetonového stavitelství. Stavba mostu byla provedena v roce 1926 a nahradila starší mostní zděnou konstrukci. Projekt byl vyhotoven už v červenci roku 1923 pobočkou vídeňské firmy N. Rella & Neffe v Ústí nad Labem, která realizovala i samotnou stavbu.

Z architektonického hlediska je mimořádně působivé provedení osvětlení mostu dvojicemi kubizujících sloupů s plechovými osmibokými lucernami.

Most dotváří svisle členěné ocelové zábradlí rytmizované štíhlými výplněmi s kosoúhlým motivem.