Delší dobu je v řešení most Jana Palacha, součást jedné z hlavních komunikací města. K jeho poškození došlo při posledních velkých povodních, zatím se ale nepodařilo získat potřebné finanční prostředky. V letošním roce je na rekonstrukci mostu vyčleněn jeden milion korun. Náklady budou podstatně vyšší, město shání na rekonstrukci dotace.

Dalším problémovým místem je železný most v ulici Nedbalova. Tudy jezdí například lidé do nemocnice. Statik navrhl řadu nutných opatření, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování stavu. „Patří mezi ně také snížení povolené rychlosti jízdy a omezení hmotnosti projíždějících vozidel. Stav mostu je nyní monitorován," informoval Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy.

První výsledky měření statiky jsou dobré, oprava ale bude nutná. Podle místostarosty Jana Béma město tento problém řeší. Stejně jako v případě mostu Jana Palacha budou hlavní „překážkou" realizace finance. Jedním z důvodů špatného stavu je fakt, že se žádný z mostů pravidelně neopravoval. Úplné opravy se dočkal pouze most Jana Opletala v roce 2004.

Třetí v pořadí

Zatím posledním problematickým mostem je přechod na Hrubá luka od autobusového nádraží. „Z bezpečnostních důvodů jsme ho museli uzavřít," informovali pracovníci Technických služeb. Ke značce zákazu vjezdu motorových vozidel přibyly dva betonové květináče přes cestu.

Nyní se řeší, jakým způsobem se bude most opravovat. „Nyní odstraníme svršek vozovky na mostovce a necháme provést důkladnou prohlídku, ze které zjistíme výši potřebných financí. Most bude muset být pravděpodobně celý rozebrán, jiná možnost zde není," sdělili zástupci Technických služeb. Konstrukce byla silně napadena korozí.

Zatím lávka stojí, občané by se ale měli připravit na možnost, že o tento vstup na Hrubá luka na určitý čas přijdou.