Letos se do soutěže Vesnice roku přihlásilo v Královéhradeckém kraji přesně 37 obcí. Žádný jiný region tak vysokou účast nezaznamenal.

Vloni vyhrál Žernov

V tomto ohledu patřila první příčka hradeckému kraji i vloni, kdy za něj soutěžilo rekordních 50 obcí. V minulém ročníku si připsal velký úspěch Žernov na Náchodsku, jenž zvítězil v krajském kole a v republikovém pak obsadil třetí místo.

V letošním, již šestnáctém ročníku, změří své úspěchy rekordních 353 obcí ze třinácti krajů České republiky. Všechny přihlášené obce z Královéhradeckého kraje právě v těchto dnech navštěvuje hodnotící komise. Zajímají ji koncepční dokumenty obcí, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství či přírodní prvky a péče o krajinu.

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, Modrou stuhu za společenský život, Bílou stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Obce ale usilují také o udělení různých mimořádných ocenění a diplomů, například za vzorné vedení obecní knihovny či kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu.

Do soutěže se mohou zapojit všechny obce, které mají maximálně 5250 obyvatel včetně svých místních částí a které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice.

Jak to při hodnocení v obci vypadá, si přečtěte zde. Redaktor Hradeckého deníku neváhal a jel se za komisaři podívat.

Především jde o to povzbudit lidi

Cílem soutěže je především povzbudit obyvatele vesnic k rozvoji svého domova a podpořit rozmanitost a pestrost tradic jednotlivých regionů.
Každý krajský vítěz soutěže získává jeden milion korun, vítěz celostátního kola potom další milion korun navíc.

Peníze jsou určeny například na rozvoj infrastruktury, budování kanalizace nebo rekonstrukci budov ve vítězných obcích. Soutěž vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a ministerstvem zemědělství.

Do soutěže Vesnice roku 2010 se v Pardubickém kraji přihlásilo 24 obcí. Krajská hodnotící komise již také začala objíždět jednotlivé vesnice. Členové posoudí koncepční dokumenty, péči o stavební fond, ale zaměří se také na to, jak obec pečuje o zeleň a o krajinu. Opakovaně usiluje o titul obec Voleč (okres Pardubice), Stolany (Chrudim) nebo Opatov na Svitavsku, kde soutěží dalších osm obcí. O jednu obec více se přihlásilo na Pardubicku. Z Chrudimska jsou přihlášeny do krajského kola čtyři vesnice a z Orlickoústecka pouze tři.

„Každou z přihlášených obcí navštíví hodnotící komise. Při prezentaci se soustředí také na občanskou vybavenost, inženýrské sítě nebo úspory energií,“ uvedl radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil další kritérium, podle něhož budou hodnotit obraz vesnice.

„Soutěž Vesnice roku považuji za velkou šanci pro obce. Mohou se pochlubit svými úspěchy a ještě získat milion korun do obecní pokladny, pokud uspějí v celorepublikovém kole. Na titul však dosáhnou jen ti nejlepší z nejlepších, kteří pak reprezentují český venkov v celostátním nebo evropském finále, a samozřejmě je i naším přáním, aby naši účastníci uspěli,“ dodal radní Kroutil.

Komise navštíví všechny nominované obce do konce června, až potom vyhodnotí, která z nich získá titul Vesnice roku 2010 v Královéhradeckém, ale i v Pardubickém kraji.

Jan Korbel