Stovky let stará kaplička v odlehlé hajnické lokalitě Mravenčí domky se dočkala opravy. Zcela poničená střecha s kopulí, která byla v tak dezolátní stavu, že hrozilo zřícení, se během letošního roku definitivně proměnila.

„Při rekonstrukci jsme nechali kompletně vyměnit kopuli, kterou dělníci strhli. Z kapličky zbylo vlastně jen obvodové zdivo, a i na něm proběhly nejnutnější opravy. Osazeny byly také zbrusu nové dveře. Nejvýraznější změnou je ale pochopitelně přestavba kopule," říká hajnický starosta Petr Červený. „Střecha byla už v hodně špatném stavu, byla prohnilá. V extrémním případě mohlo hrozit, že třeba při silnějším větru na někoho spadne," doplňuje.

Také nová střecha je složená ze štípané šindelové krytiny. Opravy si všimne každý, kdo do především chatové osady nad Hajnicí zavítá. Někdejší vyšisované šindele tmavé barvy totiž nahradila jejich světlejší varianta.

Hajnické kapličce opravili rozpadající se kopuli

Celkové náklady na rekonstrukci sakrální stavby drobnějšího charakteru vyšly Hajnici na takřka 411 tisíc korun. Více než polovinu prostředků ale zaplatilo ministerstvo pro místní rozvoj v rámci dotační podpory na obnovu a rozvoj venkova.

Mravenčí domky jsou lesní lokalitou, název dostaly podle mravenišť, která se kdysi hojně nacházela v především chatové, lesní oblasti pod Liščí horou. Původně německá vesnice byla vybudována na přelomu 18. a 19. století. Dodnes tu zůstalo jedno z největších množství dochovaných roubených domů nejen v Hajnici, ale i širším okolí. Právě uprostřed této osady se zachovala zděná kaplička, vystavěná a vyzdobená v lidovém stylu s dřevěnou střechou a zvonem. Kapličku postavili místní obyvatelé svépomocí a od začátku sloužila jako náboženské centrum.

V roce 1868 sem byl umístěný také zvon, který však v roce 1914 posloužil válečným účelům, když byl použit ve zbrojařství. I když byl ihned po válečným útrapách umístěn do kapličky zvon nový, při invazi vojsk v roce 1968 ho zcizili vojáci polské armády. Chalupáři však v dalších letech kapličce pořídili ještě dva další zvony, a ten poslední je tu umístěný dodnes.

V posledních letech místní chalupáři navíc opravili přilehlou mravenčí studánku, ke které návštěvníky lokality navedou stylové směrovky.