Ve středu mají totiž zdejší zastupitelé rozhodnout, zda město převezme podstatnou část finančních závazků na provoz, který ročně představuje zhruba tři miliony korun. Jako uvedla ČTK, výtěžek ze vstupného však pokryje jen asi čtvrtinu nákladů. Do muzea přitom zavítá ročně průměrně 25 tisíc lidí.

Dohoda je na stole

Vlastníkem sbírek, umístěných na zámku, které patří městu, je Správa Krkonošského národního parku. Ta již před časem deklarovala, že na ztrátový provoz už nemá finanční prostředky.

V uplynulých měsících se uskutečnila jednání, která vyústila v kompromisní návrh. Ochranáři Krkonoš si ponechají sbírky ve vlastnictví, ale budou nadále financovat jen provoz stále expozice lyžování, což představuje necelý milion korun. Zbývající náklady na provoz muzea, zhruba ve výši 1,7 milionu korun, mají jít právě na bedra města Jilemnice. Z rozpočtu dosud hradilo půl milionu korun.

Verdikt za dveřmi

Právě o smlouvě v tomto duchu, kterou Jilemničtí se Správou KRNAP dohodli, mají zastupitelé hlasovat. „Věřím, že muzeum zastupitelé nenechají padnout. Vždyť pro město představuje z hlediska turistiky atraktivní místo," poznamenal dlouholetý ředitel muzea a odborník na regionální historii Jan Luštinec. „Věřím, že zastupitelé zvýšení dotace schválí," poznamenal také starosta Vladimír Richter.

Jilemnické muzeum je zaměřeno na oblast západních Krkonoš, dějiny českého lyžování, osobnost hraběte Jana Nepomuka Harracha a dílo krajináře Františka Kavána. Příští rok se chystá oslavit několik jubileí.

„Po padesáti letech bude v Krkonoších velký sjezd turistů, na který přijede několik set účastníků. K tomu uspořádáme výstavu o dějinách turistiky. Pak nás čeká sto let od smrti Bohumila Hanče (s Vrbatou zemřel při lyžařském závodě) a uplyne i sto let od narození fotografa Zdenko Fejfara. A nesmím zapomenout, že náš slavný mechanický Metelkův betlém bude mít sto let od dokončení," vypočetl ředitel Jan Luštinec.

Na příští rok slavné Krkonošské muzeum v Jilemnici chystá desítku výstav, například hraček z firmy Detoa Albrechtice nebo kreseb Jiřího Šlitra a Rudolfa Mejsnara. „Oba se narodili v Zálesní Lhotě u Jilemnice," připomněl Luštinec.

Chtějí zde i dodělat prohlídkový okruh, který připomíná dobu, kdy na zámku žil hrabě Jan Nepomuk Harrach. Zbývá dokončit vstupní pokoj a chodbu.