Takový název také výstava nese. Od událostí, při kterých přišli o život lidé a které způsobily velké ztráty na majetku, uplyne letos sto dvacet let. Tématu se ještě budeme podrobněji věnovat.