Regionální historický sborník Krkonoše – Podkrkonoší, jehož je muzeum vydavatelem, byl Radou vlády České republiky pro výzkum, vývoj a inovace zařazen do prestižní kategorie recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Zařadil se tak po bok nejvýznamnějších časopisů české historické vědy, jakými jsou například Český časopis historický nebo Časopis Národního muzea.

„Publikace, které spadají do uvedené skupiny, splňují přísná kritéria, zaručující jejich potřebnou odbornou úroveň. Všechny studie zejména procházejí nezávislým recenzním řízením. Jejich nezbytnou součástí jsou rovněž cizojazyčné abstrakty, klíčová slova a resumé,“ vysvětlil ředitel muzea Vlastimil Málek.

V pořadí devátý řádný svazek sborníku, vydaný po dvacetileté odmlce a slavnostně pokřtěný letos v únoru, čítá 528 stran a na jeho tvorbě se podílelo 38 autorů. Obsahuje 25 odborných příspěvků s tematikou z celého současného okresu Trutnov. Kromě toho přináší zprávy o činnosti regionálních muzeí a dalších příbuzných institucí, o odborném dění v regionu a o regionální vlastivědné či historické literatuře.

Redakční radu tvoří přední odborníci v daném oboru. V mezinárodní česko-polské redakční radě sborníku Krkonoše – Podkrkonoší jsou nejen historikové z muzeí a archivů, ale rovněž univerzitní profesoři a docenti: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové), prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě) či doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. (Moravský zemský archiv v Brně). Předsedou redakční rady je někdejší děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové prof. PhDr. Vladimír Wolf.

„Ocenění je pro muzeum zavazující pro další publikační činnost. Určitě se pokusíme oslovit i nové autory, kteří, i když odtud nepocházejí, mají vztah k regionu a mohli by přispět do následných dílů sborníku. Rádi bychom k práci přitáhli hlavně čerstvé absolventy vysokých škol, kteří ještě nemají s odbornou publikační činností zkušenosti,“ prozradil ředitel Málek. Redakčně zpracovává příspěvky od odborníků do sborníků i pro tematická suplementa (přídavky) společně se svým zástupcem Václavem Horákem. „Rádi bychom do budoucna vydávali vždy jeden rok řádný sborník a další rok suplemento na dané téma,“ konstatoval Václav Horák. I když by se mohlo zdát, že sborník je určen pro odbornou veřejnost, není tomu tak. Přitažlivá témata v něm najdou i běžní čtenáři.

Předpokládá se, že regionální sborník Krkonoše Podkrkonoší bude vycházet v nákladu zhruba šesti set kusů. Například výčet všeho, co bylo publikováno v krkonošském a podkrkonošském regionu za poslední sledované období, může být právě pro laickou veřejnost zajímavou informací. Čtenář se díky publikaci dále orientuje i v dalších údajích. Například v historii dat už dříve vydaných sborníků či jejich tematických suplementů. Vydavatelé z trutnovského Muzea Podkrkonoší jsou připraveni obnovenou tradici kvalitativně rozvíjet a uspokojit tak všechny zájemce o regionální historii.