Muzeu se podařilo získat unikátní národopisnou sbírku zesnulých manželů Josefa Václava a Jany Scheybalových, kteří za celý život nashromáždili obrovské množství kreseb, dokumentů a uměleckých předmětů vypovídajících o životě dřívějších obyvatel Pojizeří a Jizerských hor. „Sbírka obsahuje zhruba osmdesát tisíc předmětů, její hodnotu odhadujeme na padesát milionů korun. Svou rozsáhlostí by zaplnila jedno další muzeum,“ řekla ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.

Mezi položkami jsou například vynikající kresby dávno zaniklých chalup a lidové architektury od Josefa Václava Scheybala, lidové grafické listy z 18. až 20. století, výtisky kramářských písní, svazky národopisné a odborné literatury, lidové plastiky či porcelán. „Řada předmětů nemá zastoupení v žádném jiném muzeu,“ podotkla Jakouběová.

Národopisná sbírka manželů Scheybalových je tak rozsáhlá, že bude rozdělena na dvě části. „Předměty vztahující se k Pojizeří budou součástí stálé expozice v takzvaném Kamenářském domě, který nyní vyrůstá na zahradě muzea a má být dokončen v závěru roku 2010,“ vysvětlila Vladimíra Jakouběová. Předměty z národopisné oblasti Jizerských hor poputují na faru v Jablonci nad Nisou, kde manželé Scheybalovi od roku 1967 bydleli.

Ani tak ale nebude možné trvale vystavit všechny části sbírky. Řadu předmětů si veřejnost bude moci prohlédnout na specializovaných krátkodobých výstavách. „Jedná se třeba o velkou sbírku plakátů z 19. a první poloviny 20. století, sbírku lidových grafik a karet, z nichž půjdou postavit samostatné výstavy,“ vysvětlila ředitelka. Plánuje, že turnovské muzeum věnuje sbírce manželů Scheybalových jednu z příštích výstavních sezon.

Malíř a dokumentarista Josef Václav Scheybal s manželkou, etnoložkou Janou Scheybalovou, věnovali folkloristice Pojizeří a Jizerských hor celý život. Jsou podepsáni pod desítkami publikací, například rozsáhlou knihou Umění lidových tesařů, sochařů a kameníků v severních Čechách z roku 1985. Celý život také s turnovským muzeem spolupracovali. Již otec Josefa Václava Scheybala věnoval muzeu v letech 1935 až 1950 řadu sbírkových předmětů. J. V. Scheybal stál u zrodu skanzenu Dlaskova statku v Dolánkách.