Kdysi přišli, aby se poklonili spasiteli, nyní přicházejí, aby pomohli druhým.

Začátek nového roku je již od pradávna spojován s Kašparem, Melicharem, Baltazarem a posledních čtrnáct let také s Tříkrálovou sbírkou. Stejně tomu bude i začátkem roku 2015, kdy skupinky koledníků v bílém rouchu a s neodmyslitelnou bílou papírovou korunou vyrazí do ulic Trutnovska a Semilska sbírat malé dary, které posléze poputují na pomoc osudem zkoušených lidem.

Dar a požehnání

Malí koledníci tak možná na začátku roku dorazí i k vašim dveřím, které posléze ozdobí křídovým nápisem K+M+B, který však neznamená iniciály jmen Tří králů, ale zkratku latinského úsloví – Kristus požehnej tomuto domu.

Nikdy tak nevíte, komu může váš dar pomoci. Malá část celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita Česká republika v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě.

Většina z výtěžku však zůstane v regionu a pomůže chodu a činnosti zdejších charit. Například té ve Dvoře Králové nad Labem, kde sbírka začne již tradičně 6. ledna a skončí 11. ledna. Do ní se můžete i aktivně zapojit tím, že pomůžete ve vybírání příspěvků. „Ještě stále přijímáme dobrovolníky, kteří se mohou například stát vedoucími tříkrálové skupiny. Dále mohou lidé přihlásit své děti jako koledníky. V neposlední řadě pak budeme rádi, když koledníkům lidé přispějí do tříkrálové kasičky," informovala Iva Rejlová z Farní Charity ve Dvoře Králové nad Labem.

Dodala, že smyslem sbírky není jen vybírání peněz. „Hlavním poselstvím sbírky je přání všeho dobrého do nového roku," uvedla Iva Rejlová s tím, že výtěžek sbírky bude použit na přímou podporu občanům na Královédvorsku, kteří se ocitli v tísni. Již poněkolikáté zavítá Tříkrálová sbírka i do Hostinného. Skupinka koledníků ze skautského oddílu Junák středisko Dobráček se ve městě objeví v sobotu 10. ledna..

Obnoví půjčovnu

Sbírku pořádá také trutnovská Oblastní charita. Koledníci vyjdou do ulic v pátek, poté, co jim bude požehnáno v kostele Narození Panny Marie. Jejich cílem se stanou domácnosti lidí, instituce a příští týden také školy. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v podkrkonošské metropoli poputuje nejprve na obnovu a modernizaci půjčovny zdravotnických pomůcek. Charita řadu z nich hodlá nově pořídit. Například polohovací lůžka, mechanické vozíky a podobně. Druhou část sbírky získá Centrum dobrovolníků na konkrétní projekty Michaela a Štěpán. Morální podporu má sbírce přinést koncert, který se koná v neděli 4. ledna od 16 hodin v kostele Narození Panny Marie. Vystoupí na něm Chorea Corcontica.

Nenaleťte podvodníkům

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky koledníka vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity.

Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem.

Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Osudem zkoušený muž bez rodiny a peněz

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem, kteří se dostali, mnohdy ne svou vlastní vinou, do svízelné životní situace. V té se již několik let nachází šestapadesátiletý invalidní důchodce Petr ze Dvora Králové nad Labem.

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem, kteří se dostali, mnohdy ne svou vlastní vinou, do svízelné životní situace. V té se již několik let nachází šestapadesátiletý invalidní důchodce Petr ze Dvora Králové nad Labem.

Jeho strastiplný příběh Deníku popsala Iva Rejlová z dvorské Farní charity. „Petr žije již několik let sám bez rodinného zázemí, které je ve svízelných životních situacích tolik důležité a dává člověku víru v lepší budoucnost," začala vyprávění o osudech Petra Iva Rejlová. Navíc muž opakovaně pobýval v psychiatrické léčebně. Aby toho nebylo málo, tak se jeho už tak dost osudem zkoušený život dostal do dluhové spirály.

„Nachází se ve složité ekonomické situaci, kdy mu sice bylo povoleno oddlužení, ale po dobu dalších pěti let musí věřitelům splácet nemalou částku," řekla Iva Rejlová s dodatkem, že dluh muži přitom z velké části vznikl jako ručiteli, který musí splácet závazek za původního dlužníka.

A tak v životě Petra posléze vyvstal další problém, který by sám nemohl vyřešit a kvůli kterému mu reálně hrozilo, že se svými problémy se bude moci svěřit maximálně tak lidem na ulici coby bezdomovec. „Vzhledem k tomu, že pobírá invalidní důchod, který však z větší části putuje na úhradu dluhů, nemá již možnost čerpat státní sociální podporu," sdělila Deníku pracovnice dvorské charity a s pohnutým hlasem se vyjádřila i k osobě Petra, kterou mohla za poslední dobu poznat.

„Osobně je to dobrý člověk, který žije kvůli nemoci i finanční situaci na pokraji bídy. Je v začarovaném kruhu, tíživá sociální situace mu zhoršuje jeho psychický stav. Je upřímně vděčný za jakoukoliv formu pomoci," uvedla Iva Rejlová a dodala, že muži teď částečně pomáhají peníze z poslední Tříkrálové sbírky a i pro něj, jako i pro spoustu jiných, budou sloužit prostředky ze sbírky nadcházející.

Aby mu život ještě více ulehčili, tak pracovníci Farní charity muže doprovázejí na úřadech. Petr obdržel i jednorázovou finanční pomoc po návratu z léčebny na úhradu nezbytných nákladů spojených s pobytem tam. „Jeho situace se díky Tříkrálové sbírce zlepšila," dodala Deníku Iva Rejlová.