Povolení na řízený odstřel jinak v Česku přísně chráněných kormoránů vydali ochránci přírody pro kolonii kormoránů na Jizeře a dalších vodních plochách v Českém ráji.

„Povolení jsme vydali na základě žádosti rybářského svazu. Je časově neomezené na několik let a týká se odstřelu deseti kusů z padesátihlavého hejna. Odstřel zajistí myslivci,“ sdělil Aleš Hoření ze Správy CHKO Český ráj.

Podle něj ochranáři povolili odstřel kormoránů poprvé v roce 2004, kdy si na jejich řádění stěžovali rybáři z Březiny. Kormoráni poslední dobou přilétají zimovat ve velkém množství ze Skandinávie, kde jim získávání jejich výhradní potravy, ryb, znemožňují zamrzlé řeky.

Regulovaný chov ryb v českých řekách a rybnících však nestačí pokrýt spotřebu kormoránů. „Dospělý kormorán dokáže za den spořádat zhruba jeden kilogram ryb.

Další ryby při lovu zraní tak, že uhynou,“ uvedl Martin Bílý z plzeňského rybářského svazu. Kormoráni tak podle rybářů napáchají na chovech ryb více škody než třeba volavky a jiní vodní ptáci.

Odstřel kormoránů neohrozí jejich českou populaci. Podle posledního sčítání zimuje v Česku kolem 15 000 kormoránů, zhruba 400 párů zde hnízdí trvale. Poprvé byl kormorán v Česku spatřen roku 1982. Nyní je možné tyto ptáky v zimě vidět nejenom na Jizeře, ale například i na liberecké Nise.

Libor Jakubec