„Je čas honů a namátkově tak dohlížíme na bezpečný průběh. Policisté z Odboru služby pro střelivo a bezpečnostní materiál tentokrát prověřovali členy zdejšího mysliveckého sdružení, kde se konal letos již druhý hon," připomněl policejní mluvčí Udo Ertner.

Kontrolou prošly jak samotné zbraně, tak i průkazy k nim přidělené. U každé flinty musí souhlasit typ a výrobní číslo. Dále se policisté zaměřili na zbrojní průkazy a nechyběly dechové zkoušky na alkohol.

V případě jakéhokoliv pochybení mohou policisté prohřešek vyřešit blokovou pokutou nebo ho předat správnímu orgánu městského úřadu s rozšířenou působností. „To ale v sobotu nebylo třeba, nezjistili jsme žádné porušení zákonných norem," uzavřel Udo Ertner.

Kontrola myslivců v Lánově.