Hlavní myšlenkou je přispět k větší bezpečnosti chodců a cyklistů ve Vrchlabí. Některé dílčí úkoly už škola zpracovala. „Přibližně 250 dětí a 450 rodičů a učitelů do mapy Vrchlabí zakreslilo, které místo je z jejich pohledu chodce či cyklisty nejméně bezpečné. Z těchto typů se vyberou 1 až 2 problémová místa, která byla nejčastěji udávána, a na ně se vypracuje podrobná dopravní studie, která navrhne konkrétní kroky vedoucí k nápravě,“ informoval koordinátor projektu a školní ekolog Dušan Vodnárek.

V rámci projektu také studenti spočítají ekologickou stopu školy, navrhnou možnosti dalšího rozvoje cyklodopravy v krkonošském městě, zmapují nebezpečná místa pro chodce a cyklisty v okolí vrchlabské základky, stejně jako cesty žáků z města do školy. Součástí aktivit bude i zřízení ranního klubu, který využijí žáci druhého stupně, přijíždějící brzy před začátkem vyučování.

Do školního výukového plánu vrchlabská základka navíc trvale začlení Evropský den bez aut jako projektový den, a to včetně manifestační jízdy městem. „Hlavním cílem je ukázat dětem a rodičům, že je potřeba se více věnovat veřejnému dění ve městě a aktivně ho ovlivňovat“ shrnul přínos projektu Dušan Vodnárek.

Jednotlivé úkoly budou učitelé a žáci realizovat až do letošního podzimu. Do akce jsou kromě školy zapojeny také další vrchlabské instituce; městský úřad i policie, Svazek měst a obcí Krkonoše či dětský domov. „Z projektu půjdou peníze také na koupi cyklodoplňků pro děti z Dětského domova ve Vrchlabí, ti nám pro žáky 1. stupně uspořádají ke Dni dětí sportovně zábavné cyklodopoledne,“ doplnil pedagog.