Studenti dostali příležitost nahlédnout do zákulisí energetického oboru. „Elektrárna je významným dodavatelem elektrické a tepelné energie s vedlejšími energetickými produkty. V průběhu exkurze má každý příležitost vidět technologii výroby ekologické energie spalováním biomasy v moderních fluidních kotlích,“ upozornil mluvčí skupiny ČEZ Jiří Kosina. Zpřístupnění elektráren veřejnosti je podle něj důležitou součástí vzdělávacího programu.

Elektrárna Poříčí a teplárna ve Dvoře Králové vyrobily v loňském roce téměř 105 GWh zelené energie. Mohly by tak pokrýt celoročně přibližně 30 tisíc domácností. Za rok 2009 elektrárna spálila 101 tisíc tun biomasy a teplárna 6,3 tisíc tun biomasy.

„Spalováním biomasy zatěžujeme okolí výrazně méně než spalováním fosilních paliv, emise jsou výrazně nižší než u spalování uhlí, a také produkce odpadů ze spalování biomasy je téměř nulová. Jsem rád, že se nám i loni podařilo udržet úroveň produkce a výrobu energie a tepla spalováním biomasy. O tom, že to s biomasou myslíme i do budoucna vážně, svědčí nastartovaný Program biomasa v teplárně ve Dvoře Králové nad Labem,“ říká ředitel obchodní jednotky Poříčí Dušan Timko.

Vyvrcholením prvních dvou etap programu byly komplexní zkoušky nových zásobníků na biomasu. Vyprazdňování zásobníků se děje pomocí vyhrnovacích pluhů, poháněných hydraulikou. Šnekové dopravníky pak ve dvou kaskádách dopravují biomasu do svodek roštových kotlů. Celý proces dávkování biopaliva do kotle je řízen automaticky řídícím systémem.

Komplexní zkoušky trvaly tři dny a proběhly bez vážnějších problémů. Testy ukázaly, že je nutné dodržovat kvalitu dřevní hmoty co do velikosti a kvality.